Piatky pre matky – Cvičíme s nôžkami

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 uskutočnilo podujatie Piatky pre matky, 18. novembra 2022 o 10.00 hod.
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.
S lektorkou, fyzioterapeutkou Mgr. Zuzanou Hudackou sme si poriadne rozcvičili nôžky a taktiež sme sa naučili nové básničky, pri ktorých si odteraz aj zacvičíme.