Piatky pre matky- Skríning očí

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0  pozýva na podujatie Piatky pre matky, ktorý sa uskutoční 21. apríla 2023 o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Piatky pre matky 21. apríla 2023 o 10.00 hod. sa uskutočnia na odbornú a zaujímavú tému Skríning očí. Pozývame všetky mamičky a ich deti, aby si prišli spoločne s nami zmerať svoj zrak, a predišli tak rôznym diagnózam. Včasná diagnostika detí je základom úspešnej liečby všetkých ochorení, taktiež aj zrakových chýb. Aj tie najmenšie deti môžu trpieť krátkozrakosťou, ďalekozrakosťou, astigmatizmom alebo tupozrakosťou. Chorobu ako tupozrakosť je dôležité podchytiť čím skôr, ideálne do veku šesť rokov. Ide o veľmi závažnú poruchu zraku, pri ktorej nedochádza ku komplexnému rozvoju binokulárneho videnia a stereopsie (priestorového videnia). Tupozrakosť vzniká často následkom neliečeného škúlenia. Po šiestom roku je liečba iba málo účinná, preto sa do tohto veku odporúča absolvovať preventívnu prehliadku.

 

 

 

 

 

 

Loading