Podpísanie Memoranda o spolupráci s Gymnáziom C. Daxnera Vranov nad Topľou

V piatok 21. apríla 2023 o 10.00 h sa uskutočnilo slávnostné podpisovanie Memoranda, spolupráce medzi Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou a Gymnáziom Cyrila Daxnera. Podujatie moderovala študentka, Karin Čandíková, ktorá v úvode privítala riaditeľku knižnice Mgr. Danku Molčanová a riaditeľku gymnázia PhDr. Zuzanu Dragulovú. Podujatie spoločne sprevádzala aj so školskou psychologičkou Mgr. Silviou Frištikovou, ktorá vniesla odbornosť do témy.
Študenti gymnázia sa odprezentovali v prednese poézie, a to v šiestich jazykoch. V nemeckom jazyku recitoval Miroslav Leško z III.C, báseň Johanna Wolfganga von Goetheho: Prometheus. V slovenskom jazyku recitovala Stella Lompartová z II.A, báseň Alexanda Segejeviča Puškina: Tatianin list Oneginovi. V španielskom jazyku recitovala Dorota Godot z I.A, báseň Nena Daconte: Tenía tanto que darte. V anglickom jazyku recitovala Alžbeta Petrová z III.C, báseň od Alfrédad Lord Tennysona: The Lady of Shalott. V ruskom jazyku recitovala Kristína Štefanovová zo IV.B, báseň Alexandra Sergejeviča Puškina: Rusalka. V rómskom jazyku báseň od Barbory Pogorošovej: Samota, recitovala Sandra Goroľová z II.A a preklad v slovenskom jazyku recitovala Lesana Mitáčová z II.A. V rómskom jazyku recitoval Marek Pirko z I.B, báseň Milana Dunku: Me som ča róm.
Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa, že sme spoločne započali novú éru spolupráce. Spoločne vytvorme kvalitné vzdelávacie prostredie pre všetkých, a to vzájomnou spoluprácou, ktorá už dlhoročne funguje vo vranovskom okrese. Ďakujeme pani riaditeľkám za túto možnosť, ktorá otvorí obzory všetkým študentom.

 

 

 

 

 

Loading