Povesť o Vranove nad Topľou

Každoročne v mesiaci január oslavuje naše mesto výročie oslobodenia. V minulom roku oslávilo svojich krásnych 750 rokovTúto udalosť by sme vám chceli pripomenúť aj trošku inou formou a to kvízom, ktorý nájdete TU. Môžete to skúsiť na základe prečítanej povesti od Antona Habovštiaka: Skamenená dievka, v ktorej je povesť o založení nášho mesta s príslovečným názvom – O vranách pri Topli.