Poznáš dobre Hornozemplínsku knižnicu?

V rámci Týždňa slovenských knižníc sme si pre vás pripravili kvíz o Hornozemplínskej knižnici s názvom „ Poznáš dobre Hornozemplínsku knižnicu“ ? Otestujte si vedomosti o našej knižnici.