Pozvánka na besedu – Michaela Ella Hajduková

Michaela Ella Hajduková sa po štúdiu na Prešovskej univerzite uchytila v novinách Košický večer ako redaktorka spravodajstva a publicistiky. Momentálne však už niekoľko rokov pracuje v Knižnici pre mládež mesta Košice. V roku 2012 jej vyšla prvá kniha Všetky moje tváre. Autorka sa špecializuje na príbehy, v ktorých sa prepájajú časové roviny a do každej vkladá menší či väčší mystický prvok. Obľúbené sú jej vojnové romány ZlatovláSSka, či Berlínske hviezdy. Spracováva však aj témy okolo historických osobností ako Ľudovít Štúr, či Vlad III. Dracula. Autorka žije s manželom a dcérkou Juliankou v Košiciach.
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás srdečne pozýva na stretnutie so slovenskou autorkou Michaelou Ellou Hajdukovou, ktoré sa uskutoční dňa 13.06.2024 o 10.00 h.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v rámci projektu Knihovnícky jarmok.