Pozvánka na konferenciu „…aby pamäť nestarla…“

Milí knihovníci, tréneri, kolegovia a priatelia,

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, OZ Korálky a Prešovský samosprávny kraj Vás pozývajú

na konferenciu s medzinárodnou účasťou

„…aby pamäť nestarla…“.

Konferencia sa uskutoční 5. – 6. septembra 2023, Hotel Zelená Lagúna, Domaša – Dobrá.

Cieľom stretnutia bude motivovanie, informovanie a odovzdávanie skúseností odborníkov, trénerov pamäti ostatným účastníkom konferencie,

námety, ako pracovať s cieľovou skupinou, a ako získavať nové informácie a zručnosti.

Svoju účasť, prosím, potvrďte najneskôr do 31.8.2023.

 

 

Pokyny

Rámcový program