Pozvánka na Noc s Andersenom 2024

Kapacita podujatia je už naplnená.

V piatok 22. marca 2024 pripravuje Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou podujatie pre všetky deti vo veku od 7-10 rokov s názvom Noc s Andersenom.

Knižnica sa do tohto celosvetového podujatia zapája už po 18. krát. Noc s Andersenom je obľúbené medzinárodné podujatie knižníc, ktoré sa organizuje pri príležitosti výročia narodenia dánskeho rozprávkara, Hansa Christiana Andersena. Tohtoročná Noc s Andersenom sa bude niesť v kúzelnej atmosfére.

Počas Noci s Andersenom deti strávia nezabudnuteľnú noc v knižnici plnú rozprávok, príbehov, aktivít či hier a tvorivých workshopov. Originálny program, ktorý pre všetkých „spáčov“ Hornozemplínska knižnica pripravila, sa postará o nevšedný zážitok, vďaka ktorému deti nadobudnú pozitívny vzťah k čítaniu a ku knižnici.

Po slávnostnom otvorení podujatia sa zoznámime s pánom Andersenom, ktorý nám rozpovie príbeh o svojom živote a o svojej tvorbe. Do čarovného sveta rozprávok nás vnesie Divadlo Babadlo s predstavením Ako psíček a mačička… Tento príbeh patrí do klasického fondu literatúry Českej republiky, z ktorej pochádza aj myšlienka Noci s Andersenom. S kúzlami budeme pokračovať s Kúzelnou fyzikou, ktorá nám predstaví množstvo zaujímavých a čarovných pokusov v našom literárnom priestore. Pred tým, než sladko zaspíme medzi knihami, sa pokúsime vytvoriť čarovné ilustrácie s ilustrátorkou Luciou Chocholáčkovou.

Kúzelný svet spáčov v knižnici ukončíme čítaním s baterkami, a zakončíme tak rozprávkovú noc v knižnici.

Každý rok sa on-line spájame s deťmi, ktoré takisto prespávajú v niektorej zo zapojených knižníc. Tento rok sa pozdravíme s Městskou knihovnou v Lysej nad Labem.

Na podujatie je potrebné prihlásiť sa do 18.3.2024. Dovtedy je potrebné doručiť vypísanú prihlášku s uhradeným poplatkom 5 EUR.
Počet miest je limitovaný.
Viac informácií na tel. čísle: 057/4464468, klap. 103.