Pozvánka na stretnutie s Mariánom Gešperom

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou vás srdečne pozýva na stretnutie s predsedom Matice slovenskej Mariánom Gešperom, ktoré sa uskutoční dňa 03.06.2024 o 10.00 h. Témou prednášky bude Horný Zemplín, mesto Vranov nad Topľou a okolie.
JUDr. Marián Gešper, PhD. sa popri funkcionárskej, organizátorskej a reprezentačnej činnosti v Matici slovenskej, agilne venuje literárnym a publicistickým aktivitám v odboroch kultúrna, literárna, vojenská, všeobecná a právna história, pričom sa zameriava na ťažiskové udalosti a osobnosti späté s modernými slovenskými dejinami 19. a 20. storočia (štúrovci, národniari, právnici, advokáti, legionári, povstalci, matičiari).
V tomto kontexte knižne debutoval oceňovanou portrétnou monografiou Apoštoli národného ducha (2017), je spoluautorom vedeckej syntézy Predsedovia Matice slovenskej 1863 až 2019 (2019, s Pavlom Pareničkom), zostavil pamätnicu zo IV. kongresu matíc slovanských národov a inštitúcii – Kongres matíc a inštitúcii slovanských národov (2020, so Zuzanou Pavelcovou). Venuje sa tiež tvorbe scenárov a odborne spolupracoval na vzniku matičných dokumentárnych filmov s historickou i so súčasnou kultúrnou problematikou na YouTube z dielne Informačného ústredia Matice slovenskej. Aktívne vystupuje v médiách.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.