Pre dospelých

Knižnica pre dospelých

Knižnica pre dospelých je určená pre návštevníkov starších ako 15 rokov. Základnou službou je absenčná výpožička kníh a s ich výberom Vám radi pomôžu ochotní pracovníci. Súčasťou je informačné centrum a čitáreň, kde si môžete prečítať aktuálnu dennú tlač, prezrieť a vypožičať najnovšie časopisy a audioknihy.  Tiež sa tu nachádza pripojenie na internet na verejných počítačoch knižnice s možnosťou tlače a kopírovania.

Ako sa stať čitateľom?

  1. Skôr ako sa vyberiete do knižnice, overte si, či máme otvorené.
  2. Nezabudnite si so sebou vziať platný Občiansky preukaz (návštevníci zo zahraničia platný Cestovný pas).
  3. Po registrácii Vás knihovníci oboznámia so službami a priestormi knižnice.

Viac informácií získate telefonicky 057/4464468 alebo e-mailom dospele.odd@kniznicavranov.sk

Fotogaléria

Služby

Knihy ČasopisyAudioknihyMedziknižničná výpožičná službaRešeršĎalšie služby

 

Knihy

Knižnica pre dospelých disponuje vyše 51-tisícovým fondom kníh. Nájdete u nás kvalitnú beletriu i náučnú literatúru, knihy, ktoré vás zaujmú, poučia i pobavia a uspokoja vaše čitateľské potreby. Tituly beletrie, romány, novely, poézia sú radené podľa autorov. Nájdete tu aj literatúru v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Pre študentov stredných škôl a milovníkov „klasiky“ je osobitne vyčlenená literatúra k štúdiu slovenskej a svetovej literatúry. Pre milovníkov detektívok, krimi a thrillerov je pripravené tiché miesto, kde si tento žáner môžete nájsť a vychutnať. Všetky knihy si môžete vypožičať absenčne mimo knižnicu, iba knihy vyčlenené v príručnom kútiku sú určené na prezenčné čítanie v čitárni našej knižnice.

Základné výpožičné služby sú u nás poskytované podľa Zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach bezplatne. Ďalšie špeciálne služby sa poskytujú za úhradu podľa platného Cenníka služieb a poplatkov, ktorý je prílohou Knižničného a výpožičného poriadku.

 

Časopisy

Ponúkame 157 titulov periodík s rôznym zameraním. Nájdete u nás časopisy pre mužov a ženy, aktuálnu dennú tlač, periodiká s rôznym profesným zameraním, regionálne periodiká, časopisy o počítačoch, športe, literatúre, umení, lifestylové a spoločenské magazíny, hobby časopisy.

Najnovšie čísla periodík sú denne k dispozícii v priestore čitárne k štúdiu i relaxačnému čítaniu. Všetky periodiká je možné aj vypožičať.

 

Audioknihy

Tiež si u nás môžete vypožičať aj zvukové knihy – audioknihy. Audioknihy sú nahrávkami hovoreného slova, ktoré vychádzajú z tlačených kníh. Sú k dispozícii na CD. Tieto knihy poskytujeme v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

 

Medziknižničná výpožičná služba

Medziknižničná výpožičná služba (MVS) je služba, vďaka ktorej našim registrovaným čitateľom vypožičiame knihu z inej knižnice, ktorú v našom fonde bohužiaľ nemáme. Služba MVS je poskytovaná len registrovaným čitateľom a náklady s ňou spojené nájdete v Cenníku služieb a poplatkov.

 

Rešerš

Rešerš je vyhľadanie a predbežné spracovanie o žiadanom probléme v publikovanej literatúre. Rešerše sa na Oddelení bibliografie a regionálnej literatúry spracovávajú priebežne pre používateľov, korporácie a pracovníkov knižnice. Objednávky sa prijímajú osobne, telefonicky alebo elektronickou poštou. Výstupy sa poskytujú v tlačenej forme alebo elektronickou poštou.

Použité informačné zdroje:  Databáza VIRTUA, Slovenská lekárska knižnica v Bratislave, portál www.kis3g.sk, portál www.infogate.sk, portály slovenských a českých knižníc, internet,  regionálne kartotéky a regionálne pramene.

 

Ďalšie služby

Bibliobox

Bibliobox  je tu pre Vás, keď sú knihovníčky a knihovníci doma. Slúži na vrátenie vypožičaných kníh, keď je knižnica zatvorená. Bibliobox nájdete pred budovou knižnice.

 

Referenčné služby

Knižnica ponúka všetkým, ktorí potrebujú poradiť ako a kde nájsť požadovanú informáciu v zdrojoch dostupných  v našej knižnici i mimo nej. Poskytujeme tiež informácie o knihách a o fondoch iných knižníc Slovenska. Tieto služby poskytujú pracovníci knižnice v priestoroch knižnice osobne, telefonicky i mailom. Je možné využiť aj aktívnu službu Online chat.

 

MAKERSPACE

Makerspace je niečo ako miestnosť nápadov, možnosť realizácie. Je to miesto, kde sa môžete naučiť používať rôzne elektronické zariadenia, rôzne aktivity, hry a úlohy. Ktoré si nikde inde nemôžete vyskúšať. Knižnice sú ideálnym miestom na takého aktivity, sú verejné, môžu ich navštíviť ľudia rôznych vekových zoskupení. Prostredníctvom týchto zariadení môžu naši čitatelia vytvárať, robiť, opravovať, navrhovať a vytvárať čokoľvek. Momentálne máme v Makerspace dielni: 3D tlač a vyšívací stroj. Je priestor fantázie, ktorý nemá hranice.

Makerspace je viac ako LEN samotný priestor, je to zmýšľanie, ktoré môže a malo byť súčasťou každej knižnice.

 

Reprografické služby a internet

Reprografickými službami pre registrovaných čitateľov sú tlač a kopírovanie (len z knižničného fondu) a hrebeňová väzba. Čitateľský preukaz umožňuje svojmu držiteľovi využiť každý deň 20 minút internetu na verejných počítačoch zdarma. Ďalší čas je spoplatnený.

 

Pravidelne

Besedy so spisovateľmiBibliograficko-informačná výchovaTvorivé dielne a workshopyTréningy pamätiKomiksiáda alebo komiksom k čítaniuAteliér dušeFabLabTýždeň slovenských knižníc

Besedy so spisovateľmi

Neodmysliteľnou súčasťou sú kultúrne podujatia, literárne stretnutia so spisovateľmi, ilustrátormi a inými osobnosťami kultúrno-spoločenského života, prezentácie diel regionálnych autorov pre všetky vekové generácie a budovanie vzťahu obyvateľov mesta a regiónu k čítaniu a skvalitňovaniu ich kultúrneho života.

 

Bibliograficko-informatická výchova

Bibliograficko-informatická výchova je určená pre študentov prvých ročníkov stredných škôl a gymnázií. Je zameraná na jednoduché vyhľadávanie relevantných informácii prostredníctvom online katalógov slovenských knižníc.

 

Tvorivé dielne a workshopy

Tvorivé dielne workshopy sú zamerané najmä na kreativitu – manuálnu, výtvarnú, literárnu, hudobnú, tanečnú a pod. Cieľom je objavovanie nových techník, prostredníctvom ktorých sa dajú rozvíjať manuálne zručnosti, jemná motorika, estetické cítenie, či vkus. Pri týchto tvorivých činnostiach pracujeme  s rôznymi materiálmi, napr. s papierom, textilom, prírodným materiálom, farbami a pod. Seniori sú často nielen účastníkmi, ale aj lektormi tvorivých dielní a odovzdávajú mladším to, v čom sú zruční.

 

Tréningy pamäti

Chcete posilniť svoje kognitívne schopnosti, nadobudnúť a správne využívať rôzne techniky zapamätávania, získať návod ako si zapamätať mená tváre, čísla, časové údaje a predovšetkým zlepšiť si svoje pamäťové schopnosti a psychickú kondíciu?

Pre vás všetkých sú určené tréningy pamäti. Mozog je sval a potrebuje trénovať.

Kurzy tréningov pamäti prebiehajú v Hornozemplínskej knižnici vždy v jeseni a na jar.

  • Tréning pamäti pre seniorov
  • Tréning pamäti pre strednú generáciu
  • Trénovanie pamäti pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl

– Prezentácia o mozgu – základné pojmy, ľavá, pravá hemisféra

– Ako funguje pamäť – druhy pamäte

– Mnemotechnická pomôcky – ako ich používať pri učení

– Ako sa najlepšie učiť

– Praktické ukážky cvičenia – pracovné listy

Ak máte záujem sa týchto kurzov zúčastniť alebo dozvedieť sa viac, kontaktujte knižnicu osobne,  mailom: majzlikova@vthk.sk, alebo telefonicky na 057/4464468

Kurzy vedie certifikovaná trénerka pamäti II. stupňa Mgr. Marianna Majzlíková

Spájať tréning s pamäťou znie možno trochu neobvykle, ale napriek tomu je cielená práca s vlastnou pamäťou pre človeka nielen vo vyššom veku rovnako dôležitá ako udržiavanie fyzickej kondície Vhodným tréningom môžeme ovplyvniť kvalitu (nie kapacitu) krátkodobej pamäte. Pomocou mnemotechník uľahčujúcich zapamätanie môžeme výrazne zlepšiť schopnosť ukladať informácie do dlhodobej pamäti a následne si ich opäť vybaviť, posilňujeme svoju schopnosť koncentrácie, pozornosti, asociácie a ďalších schopností potrebných k dobrému zapamätanie, cibríme svoje zmysly, a teda zmyslovú pamäť. Možností, ktoré cielené trénovanie pamäti ponúka, je skutočne veľa, či už ide o tréning formou kurzu pod vedením trénera pamäti, alebo individuálne sebatrénovanie v bežnom dennom živote.

Mnemotechniky, teda techniky uľahčujúce zapamätanie, sú známe už z čias antiky. Zdatní antickí rečníci boli len vďaka nim schopní rečniť hodiny a hodiny naspamäť. Pomocou mnemotechník možno informáciu, ktorú si chceme

 

Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu

Nadregionálna ilustračná súťaž pre deti a mládež s dlhoročnou tradíciou. Okrem nádherných cien pre víťazov ponúka možnosť formovať u deti a mládeže pozitívny vzťah k umeniu, literatúre a slovenskému jazyku. Súťaž je určená všetkým vo veku od 9 do 18 rokov. Úlohou je vytvoriť krátky, originálny komiksový príbeh. Každá práca musí obsahovať meno, vek, adresu a e-mail. Zasielanie prác do súťaže je možné do 15. septembra 2020 vo formáte max. A3 na adresu Hornozemplínskej knižnice. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

Ateliér duše

Prehliadka umeleckého prednesu poézie, prózy alebo vlastnej literárnej tvorby. Jesenné stretnutie milovníkov písaného slova i amatérskych autorov sa každoročne koná pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Podujatie je určené dospelým a seniorom. Literárny žáner a témy sú  podľa vlastného výberu prednášajúcich.

 

FabLab

Je to miesto, kde sa môžete zoznámiť  a vyskúšať našu 3D TLAČIAREŇ PRUSA i3 mk2 a získať tak základné informácie o 3D tlači. Prostredníctvom týchto zariadení môžu naši čitatelia vytvárať, robiť, opravovať, navrhovať a vytvárať čokoľvek.

Školské kolektívy a väčšie skupiny návštevníkov si môžu termín návštevy vopred dohodnúť na… (pridať kontakty na IC)

 

Týždeň slovenských knižníc

Týždňom slovenských knižníc štartujeme mesiac marec, ktorý je už tradične zameraný na knihu a čítanie. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pripravila aj tohto roku podujatia pre všetky vekové kategórie. Pravidelne pripravujeme jarnú burzu kníh, bezplatný zápis nových čitateľov, odpustenie sankčných poplatkov a mnoho ďalších zaujímavých podujatí.

Aktuálne

Nasledujúce udalosti

Kurzy

Nemecký jazykZáklady počítačovej gramotnostiKurz genealógie

Kurz nemeckého jazyka

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou realizuje kurzy nemeckého jazyka. Stretnutia  sú určené pre všetkých začiatočníkov, alebo pre tých, ktorí s nemčinou práve začínajú.

Hodiny sú vedené zábavnou formou a sprostredkujú “nemecký svet” a rozprúdia vaše komunikatívne schopnosti. S ich pomocou sa zdokonalíte vo svojom vyjadrovaní v nemeckom jazyku a precvičíte si aj ďalšie jazykové zručnosti, ako je počúvanie, čítanie a písanie. Aby ste získali dostatok priestoru na zlepšovanie svojej jazykovej úrovne, obmedzili sme počet účastníkov v kurzoch na max. 10 záujemcov

Prečo sa učiť nemecky?

10 dôvodov!

1)Vedľa angličtiny najdôležitejšie dorozumievací jazyk v Európe (dohovoríte sa v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Belgicku, Luxembursku, Lichtenštajnsku a problém nebudete mať ani na severe Talianska)

2) Nemecky hovoriaci susedia hneď z dvoch strán. V Českej republike sa skrátka s nemecky hovoriacimi (najmä Nemci a Rakúšanmi) hojne stretávame a budeme stretávať.

3) Otvorte si cestu k ďalším pracovným príležitostiam. Na slovenskom trhu pôsobí veľké množstvo buď priamo nemeckých / rakúskych firiem alebo nadnárodných spoločností s nemecky hovoriacim vedením, v ktorých sa vám znalosť reči bude čertovsky hodiť.

4) Turistika/cestovný ruch. Premýšľate o prácu sprievodcu? Potom sa pre vás najmä v Prahe znalosť nemčiny (vedľa angličtiny) stane nevyhnutnosťou.

5) Literatúra. V nemčine sa každoročne vydáva mnohonásobne viac svetových titulov, než koľko ich je preložené do češtiny. Schopnosťou čítať v nemeckom jazyku si teda značne rozšírite obzory.

6) Študijné a pracovné pobyty. Nemecko umožňuje v hojnej miere českým študentom v Nemecku študovať a pracovať.

7) Alpy. Ak radi lyžujete, určite viete, ako to vyzerá v rakúskych alebo švajčiarskych Alpách. Nebolo by pekné sa tam s ľuďmi bez problémov dorozumieť?

8) Jazyková podobnosť s češtinou. Oproti iným národom máme tú výhodu, že je pre nás nemčina jednoduchšie a absorbujeme jej o niečo prirodzenejšie. Za stáročia spoločnej minulosti sme si totiž vytvorili množstvo rovnakých alebo podobných výrazov.

9) Jazyková podobnosť s angličtinou. Aj keď sa vám to možno nechce veriť, angličtina a nemčina si sú vo všeličom podobné.

10) Nemčina je jazykom vedy. Každá 10.odborná kniha na svete je vytlačená nemecky.

Bisbald!

 

Základy počítačovej gramotnosti

Základy práce s počítačom a internetom pre začiatočníkov.

Obsah kurzu je zameraný na nácvik písania, úpravu textu, prezeranie webových stránok, úpravu fotografií, komunikáciu pomocou elektronickej pošty a pod.

V priebehu roka realizujeme jarný a jesenný kurz, každý v rozsahu 12 hodín (6 stretnutí).

 

Kurz genealógie

Kurz genealógie je určený tým, ktorí chcú pátrať po svojich predkoch, spoznávať históriu svojej rodiny, ale nevedia ako na to. Lektormi kurzu sú Ing. Juraj Snopek a Mgr. Marek Tettinger, zakladatelia združenia Genealogický inštitút Slovenska (GENI.SK), autori knihy AKO SI ZOSTAVIŤ RODOKMEŇ – Spoznajte históriu svojho rodu.  Účastníci kurzu absolvujú teoretické prednášky a workshopy vyhľadávania informácií v rôznych databázach i na dostupných internetových stránkach.

Inšpirácia na čítanie

                     

Seniori

Ateliér duše