Pre dospelých

Knižnica pre dospelých

Knižnica pre dospelých je určená návštevníkom starších ako 15 rokov. Pre čitateľov je k dispozícii vyše 50 000 kníh. Súčasťou je informačné centrum a čitáreň, kde si môžete prečítať aktuálnu dennú tlač, prezrieť a vypožičať najnovšie časopisy a audioknihy. Tiež sa tu nachádza pripojenie na internet na počítačoch knižnice s možnosťou tlače, skenovania a kopírovania.

Ako sa stať čitateľom?

 1. Pri registrácii budete potrebovať platný občiansky preukaz (návštevníci zo zahraničia platný cestovný pas).
 2. Vyplníte prihlášku za čitateľa knižnice, kde uvediete svoje osobné údaje, v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 3. Po registrácii a vyplatení členského poplatku vás oboznámime so službami a priestormi knižnice.

Fotogaléria

Služby

Knihy ČasopisyAudioknihyMedziknižničná výpožičná službaRešeršĎalšie služby

 

Knihy

Knihy máme žánrovo rozdelené na:

Oddychová literatúra

 • Beletria (zoradené abecedne podľa autora)
 • Detektívky (zoradené abecedne podľa autora)
 • Slovenské romány pre ženy (zoradené abecedne podľa autora)
 • Poézia(zoradené abecedne podľa autora)

 

Odborná literatúra

 • Náučná literatúra (zoradené podľa MDT)
 • Regionálna literatúra (zoradené podľa MDT)
 • Doplnkové čítanie zo svetovej a slovenskej literatúry(zoradené abecedne podľa autora)

Príručný fond (zoradené podľa MDT)

 

Časopisy

Ponúkame 152 titulov periodík s rôznym zameraním.

 • Najnovšie čísla periodík sú k dispozícii denne v priestore čitárne k štúdiu
  i relaxačnému čítaniu.

 

Tematické zameranie:

 • Od regionálnych periodík, cez periodiká s náboženskou tematikou, o mladej literatúre a umení, časopisy o literárnej a umeleckej komunikácii, literárne časopisy, odborné periodiká pre knihovníkov, periodiká z oblasti biznisu, psychológie, architektúry, stavebníctva, trendov v bývaní a o bytovom dizajne.
 • Časopis kreatívnych nápadov na ručné práce, bytové dekorácie, zlepšenie a skvalitnenie životného štýlu, časopis o rodine a dieťati.

Populárno-náučné časopisy o zdraví a životnom štýle, o vzťahoch a sebavedomí, lifestylový mesačník o živote na vidieku, hobby magazíny, periodiká o záhradnej architektúre a starostlivosti o kvety, o zaujímavostiach vo vede, o planéte Zem, o prírodných krásach a zaujímavostiach Slovenska a iné.

 

Audioknihy

Zvukové knihy – audioknihy sú nahrávkami hovoreného slova, ktoré vychádzajú z tlačených kníh. Sú k dispozícii na CD-Rom vo formáte MP3 a môžete si ich vypožičať. Audioknihy poskytujeme v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.

 

Medziknižničná výpožičná služba

Medziknižničná výpožičná služba (MVS) je služba, ktorej obsahom je poskytovanie výpožičiek kníh a xerokópií dokumentov z printových zdrojov z iných knižníc v rámci knižničného systému SR. Je možné o ňu požiadať osobne pri návšteve knižnice.

 

Rešerš

 • Rešerš je vyhľadanie a spracovanie požiadavky o žiadanom probléme v publikovanej literatúre.
 • Vypracovanie rešerše poskytujeme na objednávku, podľa platného cenníka knižnice.

Výstupy sa poskytujú v tlačenej alebo elektronickej forme.

 

Ďalšie služby

Bibliobox

 • Služba umožňujúca vrátenie dokumentov do knižnice nonstop. Bibliobox sa nachádza pred budovou Domu kultúry.

 

Referenčné služby a konzultačné služby

 • Referenčné služby, všetkým, ktorí potrebujú poradiť ako a kde nájsť požadovanú informáciu, telefonicky, mailom a prostredníctvom aktívnej služby Online chat a Spýtajte sa knižnice.
 • Konzultačné služby, sú zamerané na poskytovanie informácií o katalógoch, zbierkach a službách knižnice a o spôsobe ich využívania. Poskytujeme konzultácie a pomoc pri výbere literatúry na čítanie na voľný čas, pri výbere povinnej literatúry, alebo literatúry vhodnej k prednesu na recitačné súťaže. Poskytujeme aj odborné konzultácie a rady pri vydávaní publikácií regionálnymi autormi.

MAKERSPACE

 • Makerspace je miestnosť nápadov, možnosť realizácie, miesto, kde sa môžete naučiť používať rôzne elektronické zariadenia na rôzne aktivity, hry a úlohy, môžete si vytvárať, opravovať, navrhovať a vyrábať čokoľvek z ponuky.
 • Momentálne máme v Makerspace dielni 3D tlač a vyšívací stroj. Makerspace je viac ako LEN samotný priestor, je to zmýšľanie, ktoré môže a malo by byť súčasťou každej knižnice.

https://www.cas.sk/clanok/2577875/marek-23-dokazal-nieco-na-co-jeho-rovesnici-hladia-s-otvorenymi-ustami-vranovcan-skonstruoval-vlastnu-3d-tlaciaren/?fbclid=IwAR0yjqOmSMPxYHASvz9rV7trYzaGmJPME5szN-FatrSDmzW6RiERX4CQt3k

 

Reprografické služby a internet

 • Poskytujeme reprografické služby: tlač z internetu, kopírovanie (len z dokumentov knižničného fondu) , scenovanie, hrebeňovú väzbu a prístup k internetu na verejných počítačoch (podľa platného cenníka Hornozemplínskej knižnice).

Externé knižnice

 • Obsahujú knihy a časopisy, ktorým sme dali „druhú šancu“ (t.j. vyradené knihy z našej knižnice a knihy z darov od čitateľov).
 • Staničná knižnica. Je umiestnená na Železničnej stanici vo Vranove nad Topľou a je dopĺňaná pravidelne mesačne.
 • Knižnica na kúpalisku. Spravujeme knižnicu na Letnom kúpalisku vo Vranove nad Topľou, kde počas letnej sezóny aktualizujeme fond o populárno-náučné knihy a časopisy.
 • Knihobúdka v Zámutove – Ranč Zaľubova – Biliková chata, obsahuje oddychovú beletriu pre dospelých a deti.
 • Knižnicu v Kostole sv. Štefana kráľa v Novej Kelči.

Pravidelne

Besedy so spisovateľmiBibliograficko-informačná výchovaTvorivé dielne a workshopyTréningy pamätiKomiksiáda alebo komiksom k čítaniuAteliér dušeFabLabTýždeň slovenských knižníc

Pravidelne organizujeme  

 • besedy s autormi kníh
 • besedy s ilustrátormi
 • čitateľské súťaže, kvízy
 • literárne festivaly
 • odborné a edukačné prednášky
 • odborné semináre a vzdelávania
 • konferencie
 • kurzy
 • výstavy
 • tematické tvorivé dielne
 • tréningy pamäti
 • prezentácie kníh regionálnych autorov
 • klubové stretnutia

Besedy so spisovateľmi

 • súčasťou kultúrnych podujatí sú literárne stretnutia so spisovateľmi, ilustrátormi a inými osobnosťami kultúrno-spoločenského života, prezentácie diel regionálnych autorov pre všetky vekové generácie. Ktoré organizujeme pre obyvateľov mesta a regiónu ku skvalitňovaniu ich kultúrneho života.

 

Bibliograficko-informatická výchova

 • Bibliograficko-informatická výchova je určená pre študentov prvých ročníkov stredných škôl a gymnázií. Je zameraná na jednoduché vyhľadávanie relevantných informácií prostredníctvom online katalógu slovenských knižníc.

 

Tvorivé dielne a workshopy

 • Tvorivé dielne workshopy sú zamerané najmä na kreativitu – manuálnu, výtvarnú, literárnu, hudobnú, tanečnú a podobne.
 • Cieľom je objavovanie nových techník, prostredníctvom ktorých sa dajú rozvíjať manuálne zručnosti, jemná motorika, estetické cítenie, či vkus. Seniori sú často nielen účastníkmi, ale aj lektormi tvorivých dielní a odovzdávajú svoje „know-how“ mladým.

 

Tréningy pamäti

 • Tréningy pamäti sú určené pre tých, ktorí si chcú posilniť svoje kognitívne schopnosti, nadobudnúť a správne využívať rôzne techniky zapamätávania, získať návod ako si zapamätať mená tváre, čísla, časové údaje a predovšetkým zlepšiť si svoje pamäťové schopnosti a psychickú kondíciu
 • Kurzy tréningov pamäti prebiehajú v našej knižnici vždy v jeseni a na jar
 • Tréning pamäti pre seniorov
 • Tréning pamäti pre strednú generáciu
 • Trénovanie pamäti pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl

             Témy tréningov

 • Prezentácia o mozgu – základné pojmy, ľavá, pravá hemisféra
 • Ako funguje pamäť – druhy pamäte
 • Mnemotechnická pomôcky – ako ich používať pri učení
 • Ako sa najlepšie učiť
 • Praktické ukážky cvičenia – pracovné listy

 

Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu

 • Nadregionálna ilustračná súťaž pre deti a mládež s dlhoročnou tradíciou.
 • Ponúkame možnosť formovať u detí a mládeže pozitívny vzťah k umeniu, literatúre a slovenskému jazyku.
 • Súťaž je určená všetkým vo veku od 9 do 18 rokov.
 • Úlohou je vytvoriť krátky, originálny komiksový príbeh. Každá práca musí obsahovať meno, vek, adresu a e-mail. Zasielanie prác do súťaže je možné do 15. septembra 2020 vo formáte max. A3 na adresu knižnice.

 

Ateliér duše

 • Prehliadka umeleckého prednesu poézie, prózy alebo vlastnej literárnej tvorby.
 • Stretnutie milovníkov písaného slova i amatérskych autorov sa každoročne koná pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Podujatie je určené dospelým a seniorom. Literárny žáner a témy sú  podľa vlastného výberu prednášajúcich.

 

FabLab

 • Je to miesto, kde sa môžete zoznámiť  a vyskúšať našu 3D TLAČIAREŇ PRUSA i3 mk2 a získať tak základné informácie o 3D tlači. Prostredníctvom týchto zariadení môžu naši čitatelia vytvárať, opravovať, navrhovať a vyrábať čokoľvek.
 • Školské kolektívy a väčšie skupiny návštevníkov si môžu termín návštevy vopred dohodnúť osobne, telefonicky, mailom na adrese knižnice.

 

Týždeň slovenských knižníc

 • Týždňom slovenských knižníc štartujeme mesiac marec, ktorý je už tradične zameraný na knihu a čítanie. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou každoročne pripravuje rôzne literárne podujatia, zápisy prvákov do knižnice a iné tvorivé aktivity pre všetky vekové kategórie. Pravidelne pripravuje aj jarnú burzu kníh.

 

Klub aktívnych seniorov

 • Klub aktívnych seniorov (KAS) je cyklické stretnutie seniorov zamerané na podporu čítania.
 • Cieľom klubu je vzájomná spolupráca knižnice a seniorov, kde príjemným a pohodlným spôsobom vtiahneme seniorov do sveta kníh, aktivít a spoločne vytvoríme pohodovú atmosféru v priestoroch knižnice.

Aktuálne

E-knihy

MAKERSPACE – miestnosť nápadov

“Čitateľskú gramotnosť neučíme – čitateľskou gramotnosťou žijeme” – webinár

“Čitateľskú gramotnosť neučíme – čitateľskou gramotnosťou žijeme”

Mozgový jogging

Literárny štvrtok – E-knihy

Otváracia konferencia projektu Multifunkčné centrum 4.0

Vianočné variácie

Radostná správa

Multifunkčné centrum 4.0

Ľahko a rýchlo s mobilom a počítačom

Retro spomienky

100. výročie úmrtia P. O. Hviezdoslava

Jesenný literárny štvrtok

Nové knihy – nové dobrodružstvo

Ľahko a rýchlo s mobilom a počítačom

ERASMUSDAYS 2021

Jesenná burza kníh

Ľahko a rýchlo s mobilom a počítačom

Chceme vedieť ako …

MOZGOVÝ JOGGING

Október – mesiac úcty k starším vo vranovskej knižnici

Študenti Strednej odbornej školy A. Dubčeka v knižnici

Ateliér duše 2021

Študenti Strednej odbornej školy drevárskej v knižnici

MOZGOVÝ JOGGING

Pozvánka na besedu s Emily D. Beňovou

Čo ženy pamätajú a muži zabúdajú

Aby pamäť nestarla…

Pozvánka na besedu s Janou Pronskou

Online výstava Krok do minulosti

Krok do minulosti

Za Milanom Lasicom

Lomnica v premenách času – hlasujte za Knihu roka PSK 2020

Arthur Conan Doyle

SÚŤAŽ

Piatky pre matky

Vypožičaj si čítačku e-kníh

Študenti Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi v knižnici

Kniha roka PSK 2020

Prvý letný deň

Biblicko – informačná výchova

Literárny štvrtok

Charles Dickens

Súťaž – deň najlepších priateľov

Webinár o knižnom systéme BIBLIB

Dni Spišského Jeruzalema 2021

Literárny štvrtok

Trénujme si pamäť spoločne

“KOMIKSIÁDA ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU”

OP MS Vranov na online prednáške

Oslávte s nami Deň rodiny

ENVIROSOBOTY v Hornozemplínskej knižnici 10.

Literárny štvrtok s Jane Austen

Svetový deň masmédií

Svetový deň pohybom k zdraviu

ENVIROSOBOTY v Hornozemplínskej knižnici 9.

Bojovali so študentmi

Literárny štvrtok

Rómske komunity na území Prešovského samosprávneho kraja

Milan Rastislav Štefánik

Svetový deň slobody tlače

ENVIROSOBOTY v Hornozemplínskej knižnici 8.

Literárny štvrtok

Webinár o knižnično – informačnom systéme BIBLIB

Ako funguje internetová sieť?

ENVIROSOBOTY v Hornozemplínskej knižnici 7.

Literárny štvrtok

ROK PO… alebo aké rúška nosíme

Zachráňme planétu

Svetový deň kultúrneho dedičstva

ENVIROSOBOTY v Hornozemplínskej knižnici 6.

Literárny štvrtok

ROK PO… alebo aké rúška nosíme

Historický deň

Deň narcisov – deň boja proti rakovine

Literárne štvrtky

Medzinárodný deň Rómov

Svetový deň zdravia v Hornozemplínskej knižnici

Symboly Veľkej noci

ENVIROSOBOTY v Hornozemplínskej knižnici 4.

Veľkonočná výzva!

Mesiac knihy

ENVIROSOBOTY v Hornozemplínskej knižnici 3.

Michal Miloslav Hodža

Marec – mesiac knihy

Trénujme pamäť spoločne

Johann Wolfgang Goethe

ENVIROSOBOTY v Hornozemplínskej knižnici 2.

Mozog hravo i zdravo

Marec – mesiac knihy

Jarné inšpirácie z MAKERSPACE

Trénujme svoju pamäť spoločne

ANASOFT LITERA 2021

Ako funguje ľudský mozog?

Dominik Tatarka

ENVIROSOBOTY v Hornozemplínskej knižnici 1.

Týždeň mozgu v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou

Zlepšite svoj život čítaním

Trénujme spoločne

Za Petrom Čačkom…

Teória literatúry pre maturantov s prof. PhDr. Mariánom Andričíkom, PhD.

Stanislav Rakús

„deň po” …… alebo aké rúška sme nosili

Spoznávame krásy nášho okresu

Agatha Christie

Nová regionálna publikácia

Ľudovít Štúr

Janko Matúška

Nech nás knihy spájajú

Rok 2021 patrí Alexandrovi Dubčekovi

Trénovať pamäť? Prečo nie!

Novinka v ponuke periodík – časopis Včelár

E – KNIHY

 

Kurzy

Nemecký jazykZáklady počítačovej gramotnostiKurz genealógie

Kurz nemeckého jazyka

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou realizuje kurzy nemeckého jazyka. Stretnutia  sú určené pre všetkých začiatočníkov, alebo pre tých, ktorí s nemčinou práve začínajú.

Hodiny sú vedené zábavnou formou a sprostredkujú “nemecký svet” a rozprúdia vaše komunikatívne schopnosti. S ich pomocou sa zdokonalíte vo svojom vyjadrovaní v nemeckom jazyku a precvičíte si aj ďalšie jazykové zručnosti, ako je počúvanie, čítanie a písanie. Aby ste získali dostatok priestoru na zlepšovanie svojej jazykovej úrovne, obmedzili sme počet účastníkov v kurzoch na max. 10 záujemcov

Prečo sa učiť nemecky?

10 dôvodov!

1)Vedľa angličtiny najdôležitejšie dorozumievací jazyk v Európe (dohovoríte sa v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Belgicku, Luxembursku, Lichtenštajnsku a problém nebudete mať ani na severe Talianska)

2) Nemecky hovoriaci susedia hneď z dvoch strán. V Českej republike sa skrátka s nemecky hovoriacimi (najmä Nemci a Rakúšanmi) hojne stretávame a budeme stretávať.

3) Otvorte si cestu k ďalším pracovným príležitostiam. Na slovenskom trhu pôsobí veľké množstvo buď priamo nemeckých / rakúskych firiem alebo nadnárodných spoločností s nemecky hovoriacim vedením, v ktorých sa vám znalosť reči bude čertovsky hodiť.

4) Turistika/cestovný ruch. Premýšľate o prácu sprievodcu? Potom sa pre vás najmä v Prahe znalosť nemčiny (vedľa angličtiny) stane nevyhnutnosťou.

5) Literatúra. V nemčine sa každoročne vydáva mnohonásobne viac svetových titulov, než koľko ich je preložené do češtiny. Schopnosťou čítať v nemeckom jazyku si teda značne rozšírite obzory.

6) Študijné a pracovné pobyty. Nemecko umožňuje v hojnej miere českým študentom v Nemecku študovať a pracovať.

7) Alpy. Ak radi lyžujete, určite viete, ako to vyzerá v rakúskych alebo švajčiarskych Alpách. Nebolo by pekné sa tam s ľuďmi bez problémov dorozumieť?

8) Jazyková podobnosť s češtinou. Oproti iným národom máme tú výhodu, že je pre nás nemčina jednoduchšie a absorbujeme jej o niečo prirodzenejšie. Za stáročia spoločnej minulosti sme si totiž vytvorili množstvo rovnakých alebo podobných výrazov.

9) Jazyková podobnosť s angličtinou. Aj keď sa vám to možno nechce veriť, angličtina a nemčina si sú vo všeličom podobné.

10) Nemčina je jazykom vedy. Každá 10.odborná kniha na svete je vytlačená nemecky.

Bis bald!

 

Základy počítačovej gramotnosti

Základy práce s počítačom a internetom pre začiatočníkov.

Obsah kurzu je zameraný na nácvik písania, úpravu textu, prezeranie webových stránok, úpravu fotografií, komunikáciu pomocou elektronickej pošty a pod.

V priebehu roka realizujeme jarný a jesenný kurz, každý v rozsahu 12 hodín (6 stretnutí).

 

Kurz genealógie

Kurz genealógie je určený tým, ktorí chcú pátrať po svojich predkoch, spoznávať históriu svojej rodiny, ale nevedia ako na to. Lektormi kurzu sú Ing. Juraj Snopek a Mgr. Marek Tettinger, zakladatelia združenia Genealogický inštitút Slovenska (GENI.SK), autori knihy AKO SI ZOSTAVIŤ RODOKMEŇ – Spoznajte históriu svojho rodu.  Účastníci kurzu absolvujú teoretické prednášky a workshopy vyhľadávania informácií v rôznych databázach i na dostupných internetových stránkach.

Inšpirácia na čítanie

 

                            

Seniori

Ateliér duše

 

Ateliér duše

 • Prehliadka umeleckého prednesu poézie, prózy alebo vlastnej literárnej tvorby.
 • Stretnutie milovníkov písaného slova i amatérskych autorov sa každoročne koná pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Podujatie je určené dospelým a seniorom. Literárny žáner a témy sú  podľa vlastného výberu prednášajúcich.

 

Klub aktívnych seniorov

 • Klub aktívnych seniorov (KAS) je cyklické stretnutie seniorov zamerané na podporu čítania.
 • Cieľom klubu je vzájomná spolupráca knižnice a seniorov, kde príjemným a pohodlným spôsobom vtiahneme seniorov do sveta kníh, aktivít a spoločne vytvoríme pohodovú atmosféru v priestoroch knižnice.