Prečítané leto – 1. týždeň

Prvé 3 týždne Prečítaného leta sú venované mestám. Prvá tretina je zameraná na konkrétny prvok v meste – fontány ⛲️.