Prečítané leto – 2. týždeň

Prvé 3 týždne Prečítaného leta sú venované mestám. Druhá tretina je tentokrát zameraná na PANELÁKY ?. Prečítané leto aj u nás v Hornozemplínskej knižnici.
Na obrázku môže byť 3 ľudia, dieťa, sediaci ľudia a stojaci ľudia