Predchádzajme závislostiam s nadhľadom

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás pozýva na podujatie Prevencia závislostí u detí a dospievajúcich, ktoré sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.
Podujatie sa uskutoční v pondelok 18. marca 2024 o 14.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Srdečne pozývame na interaktívny workshop zameraný na prevenciu závislostí s ilustrátorom Radoslavom Repickým na tému Predchádzajme závislostiam s nadhľadom.
Už v pondelok 18. marca 2024 Vás o 14.00 hod. srdečne privítame v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou na spoločnom stretnutí o prevencii závislostí, s ktorými dnešná mládež prichádza do kontaktu. Prevencia závislostí u detí a mládeže je cyklus interaktívnych prednášok zameraných na jednotlivé druhy závislostí – alkohol, drogy, cigarety, jedlo, závislosť od moderných technológií – závislosť od PC hier, aké sú zapojenia sa do online vzťahov prostredníctvom sociálnych sietí, čo je nutkavosť na internete, vysvetlenie príčin a následkov závislostí, odstavenie a liečba závislostí či prevencia závislostí.