Prevencia závislostí u detí a mládeže

V stredu 11. mája 2022 o 10.00 hod. sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou uskutočnila prednáška Prevencia závislostí u detí a mládeže. Dnešná mládež prichádza do kontaktu s rôznymi nástrahami drog, ktoré sú zdraviu škodlivé v každom veku. Prevencia závislostí u detí a mládeže je cyklus interaktívnych prednášok zameraných na jednotlivé druhy závislostí – alkohol, drogy, cigarety, jedlo, závislosť od moderných technológií – závislosť od PC hier, aké sú zapojenia sa do online vzťahov prostredníctvom sociálnych sietí, čo je nutkavosť na internete, vysvetlenie príčin a následkov závislostí, odstavenie a liečba závislostí či prevencia závislostí.

Prednášku viedol policajt a preventista Ing. Jozef Hreha z OR PZ vo Vranove nad Topľou. Venoval sa najmä drogovej téme – aké sú rôzne delenia drog, aké pokuty, prípadne odňatie slobody hrozí v prípade styku s drogou a čomu sa vyvarovať , aby sme týmto závislostiam neprepadli. V závere dnešnej prednášky si študenti 1.C a 1.D zo Strednej odbornej školy A. Dubčeka pozreli aj krátky film s priamymi svedectvami a príbehmi ľudí, ktorých alkohol zasiahol priamo na životoch, ale aj s lekármi, psychológmi, policajtmi, ktorí sú dennodenne záchrancami mnohých ľudských životov.

Film Až do dna… prostredníctvom skutočných príbehov dievčat a žien, ale aj výpovedí renomovaných odborníkov poukazuje na príčiny a vážne následky pitia alkoholu po zdravotnej stránke, ale aj po sociálnej stránke. Otvára veľmi dôležitú tému úlohy rodiny a spoločnosti, ako kľúčového faktora pri formovaní postojov dieťaťa a tému predaja alkoholu neplnoletým konzumentom. Dokument je spracovaný moderným, emotívnym a atraktívnym spôsobom venovaný všetkým vekovým generáciám. Nemôžeme mlčať v tejto téme, pretože alkohol sa dotýka nás všetkých – od detí po starých rodičov.

Chceme sa aj touto cestou poďakovať Ing. Jozefovi Hrehovi a SOŠ A. Dubčeka za prijatie pozvania a za hodnotné slová, podnety. Pevne veríme, že prednáška bola veľkým prínosom pre študentov a vlastné svedectvá dopomôžu mnohým ľuďom k lepšiemu životu.

Projekt sa realizoval v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0, ktorý je podporený z Nórskych grantov.

#eeagrants

Loading