Prezentácia knihy – Drotári

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v spolupráci s Miestnou organizáciou Rusínskej obrody Slovenska Vás pozývajú na prezentáciu knihy o živote Rusínov DROTÁRI.
Prezentácia knihy sa uskutoční 19. februára 2020 o 15.30 h v knižnici.