Prezentácia knihy Zrodila sa básnička

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj Vás pozývajú na stretnutie s regionálnou autorkou Irenou Paukovou, ktorú uvedie do života svoju knihu básní Zrodila sa básnička. Beseda sa uskutoční v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou 20.2.2023 o 16.00 hod a bude spojená s autogramiádou autorky.