Prezentačné a komunikačné zručnosti

Zamestanci Hornozemplínskej knižnice vo Vranove na Topľou sa dnes (23.11.2023) zúčastnili vzdelávania – Prezentačné a komunikačné zručnosti v rámci projektu Erasmus+.
Základom každej komunikácie je efektívny prenos informácií a ich správne pochopenie u prijímateľa. Aby však komunikácia bola úspešná, je potrebné rešpektovať určité princípy. Nosným pilierom úspešnej verbálnej komunikácie je aktívne počúvanie.
Okrem verbálnej a neverbálnej komunikácie sme sa naučili ako správne pripraviť prezentáciu pre konkrétnu situáciu, ako čo najefektívnejšie odovzdať informácie, a predovšetkým ako zlepšiť svoje prezentačné schopnosti.
Kurz lektorovala: LEKTORKA, KOUČKA, MOTIVÁTORKA A KARIÉRNA PORADKYŇA – RENÁTA TALIGOVÁ.