Prezentačné a komunikačné zručnosti

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj pozývajú na kurz Prezentačné a komunikačné zručnosti pre učiteľov slovenského jazyka.
Kurz sa uskutoční 23. novembra 2023 o 11.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Ako rozvíjať nielen svoju odbornú, ale aj celkovú úroveň?
Ako rozšíriť svoje základné penzum o komunikačné a sociálne zručnosti?
Ako zavádzať nové formy prezentácie, ktoré Vás odlíšia od ostatných?
Kurz je zostavený ako osobná príprava v teoretickej a praktickej rovine a Vy budete vďaka nemu pôsobiť sebavedome, fundovane a rozhodne.

Počet miesť je limitovaný.
Je potrebné sa prihlásiť telefonicky 057/4464468,
alebo mailom marketing@kniznicavranov.sk, alebo osobne v knižnici.