Príbeh knižnice, jednej z mnohých, a predsa výnimočný

Rok 2022 je Európskym rokom mládeže, v rámci ktorého sa mladí študenti v Hornozemplínskej knižnici aktívne počas roka zapájajú do rôznych aktivít a kultúrno-spoločenských podujatí. 24. októbra 2022 o 10.00 hod. sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou uskutoční beseda s historikom Martinom Lupčom na tému Príbeh knižnice, jednej z mnohých, a predsa výnimočný (1922-2022). Cieľom je zdôrazniť význam európskej mládeže pri budovaní lepšej budúcnosti – ekologickejšej, inkluzívnejšej a digitálnejšej. Mládež sa aktívne zapojí digitálnou formou – aplikáciou KAHOOT, kde si svoje vedomosti otestujú.