Protokolárne odovzdanie staveniska

Dnešným (7.9.2023) protokolárnym odovzdaním staveniska je zavŕšená etapa prípravy a začne sa samotná realizácia: „Rekonštrukcie a modernizácie multifunkčnej budovy kultúrneho centra a knižnice vo Vranove nad Topľou.“

Táto myšlienka potreby novej knižnice vo Vranove nad Topľou vyplynula predovšetkým z požiadaviek verejnosti.

Narastajúca škála činnosti a aktivít vranovskej knižnice vychádza z potrieb našich čitateľov, ako aj ďalších návštevníkov, ktorí vyhľadávajú naše služby.

Vážime si a oceňujeme, že sme sa stretli s ústretovosťou a pochopením PSK ako nášho zriaďovateľa, a postupne od roku 2018 sme sa spoločne dopracovali až k dnešnému dňu.

Pozvanie na dnešné protokolárne stretnutie prijali Predseda PSK – Milan Majerský, Podpredseda PSK – Jaroslav Makatúra, Riaditeľ kancelárie PSK – Marek Cimbala, Primátor mesta Vranov nad Topľou – Ján Ragan, poslanci PSK, Riaditeľ spoločnosti Betpres s. r. o. Roland Ďurko, architekt projektu – Peter Marcinko, ďalej Vedúca odboru majetku a investícii PSK – Lýdia Budziňaková a Vedúca odboru kultúry – Emília Antolíková, ako aj ďalší zamestnanci PSK.

Svetovým trendom v knihovníctve je, aby sa knižnica stala tretím miestom, t. j. aby bola knižnica po rodine a po práci, či škole, tretím miestom, ktoré obyvatelia regiónu chcú navštíviť a prežívať svoj voľný čas.

Veríme, že v nových priestoroch, na ktoré čakáme, ponúkneme okrem kvalitných služieb, tradičných aj výnimočných podujatí, aj dostatok miesta pre príjemne a komfortne strávený voľný čas, aby sa našim deťom, mládeži, starším ľuďom, ľuďom v produktívnom veku, aj ľuďom so znevýhodnením v našej knižnici páčilo. Želáme si, aby nová budova bola knižnicou pre všetkých, aj knižnicou bez bariér.