Regionálne publikácie

Regionálne publikácie vydané v roku 2019

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou priebežne počas roka získava do regionálneho fondu dokumenty – knihy, noviny a časopisy, ktoré majú regionálnu pôsobnosť. V minulom roku bolo získaných a zaregistrovaných do fondu 11 regionálnych knižničných dokumentov. Sú to tituly späté s regiónom Vranov nad Topľou či už tematicky, alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Ponúkame ich prehľad. Poradie je uvedené abecedne podľa priezviska autora alebo názvu dokumentu.

 

50 rokov štátnej správy v okrese Vranov nad Topľou.

Vranov nad Topľou: Printon, 2019.

BOSÁK, Róbert. (Ne)mysli – spoj srdce a hlavu, 2019.

FEČKOVIČOVÁ, Mária. Dobranský bubeník. Kvakovce, 2019.

Folklór v okrese Vranov nad Topľou. Vranov nad Topľou: Printon, 2019.

JENČO, Jožko. Vichodňarske rozpravočki 2 na 3. Kladzany: Kľud na divadlo i film, 2019.

Motivation by innovation – staré veci novým spôsobom. Vranov nad Topľou: Cirkevná spojená škola, 2019.

MYDLOVÁ, Božena. Miestny spolok Červeného kríža Nová Kelča 1955 – 2018. 2019.

Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 1969-2019. 2019.

RAGANČÍK, Bartolomej. 70 rokov futbalu v Komáranoch 1948-2018.

Komárany: Obec Komárany, 2019.

Spoznávame okres Vranov nad Topľou “za rohom”. Vranov nad Topľou: Printon, 2019.

Vitajte vo Vranove nad Topľou. Vranov nad Topľou: Mesto Vranov nad Topľou, 2019.

 

 

Regionálne publikácie vydané v roku 2018

V roku 2018 bolo získaných a zaregistrovaných do fondu 14 regionálnych knižničných dokumentov.

Benkovce v premenách času: k 655. výročiu prvej písomnej zmienky o obci.

Benkovce : Obec Benkovce, 2018.

FEČKOVIČOVÁ-LUKÁČOVÁ, Mária: Dobrá nad Ondavou: Spomienky a vízie.  Kvakovce: obec Kvakovce, 2018.

GÁL, Jaroslav: Slovo v čase. Vranov nad Topľou : Jaroslav Gál, [2018].

HRIČÁK, Vladimír: Kniha o obci Nižný Kručov 1327-2018.

Nižný Kručov : Obecný úrad Nižný Kručov, 2018.

Ihnátove Hanušovce 2018: zborník 8. ročníka literárnej súťaže autorov. 

Hanušovce nad Topľou: MsKS mesta Hanušovce nad Topľou, 2018.

JENČO, Jožko: Vichodňarske rozpravočki. Kladzany : Kľud na divadlo i film, 2018.

KIZLING, Ján: Vranov a okolie na starých pohľadniciach.

[Snina] : Európska zberateľská spoločnosť, 2018.

KIZLING, Ján: Vranov a okolie očami zberateľa.

[Snina] : Európska zberateľská spoločnosť, 2018.

KIZLING, Ján: Horný Zemplín : medaily, plakety, reliéfne odznaky.

Humenné : Slovenská numizmatická spoločnosť, 2017

KUBAČKOVÁ, Zuzana: Vy ste soľ zeme : dejiny evanjelického a.v. cirkevného zboru Soľ: 500 rokov reformácie 1517-2017. [Soľ] : Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Soľ, 2017.

Príbehy dávnych remeselníkov. Malá Domaša : Obec Malá Domaša, 2018.

Šport Vranov nad Topľou. Vranov nad Topľou : Mesto Vranov nad Topľou, 2018.

SZANYI, Jozef: Poľovníctvo v regióne Vranov nad TopľouVranov nad Topľou : Okresná organizácia SPZ Vranov nad Topľou, 2017.

  1. výročie Základnej školy Soľ. Soľ : Základná škola Soľ, 2018.