Regionálne publikácie

Regionálne publikácie vydané v roku 2019

 

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou priebežne počas roka získava do regionálneho fondu dokumenty – knihy, noviny a časopisy, ktoré majú regionálnu pôsobnosť. V minulom roku bolo získaných a zaregistrovaných do fondu 11 regionálnych knižničných dokumentov. Sú to tituly späté s regiónom Vranov nad Topľou či už tematicky, alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Ponúkame vám ich prehľad.

50 ROKOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY VO VRANOVE NAD TOPĽOU

Kopina, Ján – Kuba, Jozef

50 rokov štátnej správy v okrese Vranov nad Topľou : 1968-2018. – 1. vyd. 

Vranov nad Topľou: Printon, 2019. – 86 s. 

 

Okres Vranov nad Topľou oslávil v roku 2018 svoje päťdesiate výročie a pri tejto príležitosti vznikla práve táto publikácia. Predmetom jej záujmu je vznik a vývoj štátnej správy vo vranovskom regióne. Prezentuje jednotlivé udalosti, rozdelené do štyroch úsekov. Konkrétne od roku 1968, v ére socializmu, od novembra 1989 a na prahu 21. storočia. Taktiež opisuje jednotlivé sféry ako starostlivosť o zdravie a sociálna oblasť, vzdelávanie a kultúrno – spoločenský život a šport a telovýchova. Autori venovali poslednú časť Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru. Je obohatená  dobovými i súčasnými fotografiami.

(Ne)mysli – spoj srdce a hlavu

Bosák, Róbert

(Ne)mysli – spoj srdce a hlavu.  – 1. vyd.  – Košice: C-PRESS, 2019. – 69 s.  

ISBN 978-80-570-0589-6

 

Róbert Bosák je mladý autor z Vranova nad Topľou. Typickým pre neho je hravý štýl písania. Jednoduchou a otvorenou formou poukazuje na tradičné hodnoty, na ktoré súčasná spoločnosť trochu zabúda. Inšpiráciu pre svoju tvorbu hľadá počas túlania sa prírodou. Debutoval v roku 2016 dzbierkou Srdce prírody. O tri roky neskôr vychádza jeho druhé knižné dieťa, v ktorom hľadá formou krátkych príbehov odpovede na otázky, ako nastoliť vnútornú rovnováhu a nájsť pravdu o sebe. Príbehy prinášajú podobenstvá o princípoch fungovania mysle aj možné riešenia, ako formovať nové myšlienkové vzorce, ktoré budú v súlade s hlasom našej duše.

DOBRANSKÝ BUBENÍK

Fečkovičová­-Lukáčová, Mária

Dobranský bubeník: „Dava še na znamojsc každomu…“ – 1. vyd. Kvakovce: 2019. – 95 s. 

 

Rodená „dobrančanka“ Mária Fečkovičová–Lukáčová sa veľmi rada vracia v spomienkach do obdobia, keď žila vo svojej rodnej obci. A to aj týmto voľným pokračovaním predošlej knihy Dobrá nad Ondavou, spomienky a vízie. Aj keď mala pocit, že sa už viac nedá napísať, opäť našla množstvo vzácneho materiálu. Publikácia je zbierkou dobových výpovedí rodákov, ako sa kedysi žilo. Spomínajú si na veselé i smutné momenty, na udalosti z každodenného života i výnimočných príležitostí. Toto rozprávanie je doplnené o dobové fotografie, básne Anny Belúchovej-Korodiovej a ilustrácie Emky Sofie Fečkovičovej.

Folklór v okrese Vranov nad Topľou

Folklór v okrese Vranov nad Topľou.

Vranov nad Topľou: Regionálna rozvojová agentúra, 2019.

 

Zo 68 obcí okresu Vranov nad Topľou existuje v 28 obciach dospelý folklórny súbor alebo skupina, čím sa okres radí na popredné miesto v rámci Slovenska. Táto publikácia mapuje takmer všetky z nich. Poskytuje krátky opis, fotografiu a kontaktné údaje. Spracovaní sú aj tvorcovia krojov a a folklórnych artefaktov, Ing. Vladimír Bodnár a Miro a Anka Jenčovci, lebo aj oni patria k zachovávateľom tradícií. Myšlienka vydania publikácie vznikla ako príspevok k naplneniu ideí Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou.

Vichodňarske rozpravočki 2 na 3

Jenčo, Jožko

Vichodňarske rozpravočki 2 na 3. – Kladzany : Kľud na divadlo i film, 2019. – 72 s.

ISBN 978-80-973195-1-9

 

Dramatik a režisér divadla KĽUD Jožko Jenčo našiel v starej skrini po babičke knižku s najstaršími východniarskymi rozprávkami. Niektoré sa nezmestili do prvej časti a niektoré mali vyjsť v treťom pokračovaní. Preto vznikla verzia 2 na 3. V tej sa nachádzajú rozprávky: Mocno mocni Ďoďo, Bľichi ochotňički, Klaun bordeľar, Ta ti ši čort, ja tvojho aňďela!?. Veľki veľk a malki malk, Kuchar variška, O chlapcoj bez taľentu, Bul rau dzedo z babu, Ďivaďelna bavjačka, Marjenko, Jaňička a lopata, Ostatňa rozpravočka o tim, komu totu knižočku venujem. Aj túto knihu ilustrovala a trefne doplnila Biľana Čurná Roman.

Motivation by innovation

Motivation by innovation – staré veci novým spôsobom.

Vranov nad Topľou: Cirkevná spojená škola, 2019. – 41 s.

 

Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou (org. zložka Cirkevnej spojenej školy) si uvedomuje, že sme súčasťou Európy, Európskej únie a európskej identity. Toto tvrdenie verifikuje aj množstvom zrealizovaných projektov. V rámci Kľúčovej akcie 2, zameranej na inováciu vo vyučovaní s dopadom predovšetkým na žiakov, realizovalo gymnázium dva projekty. Prvým je projekt Motivation by Innovation, druhým je Be Allies Not Bullies. Práve prvému spomínanému je venovaná táto publikácia. Konkrétne zachytáva zážitky, pocity a dojmy študentov a učiteľov z jednotlivých ciest, keďže počas trvania tohto projektu bolo naplánovaných päť mobilitných stretnutí, dve nadnárodné v Portugalsku a na koniec u koordinátora projektu v Dánsku.

Miestny spolok Červeného kríža Nová Kelča

Mydlová, Božena

Miestny spolok Červeného kríža Nová Kelča 1955 – 2018. [Nová Kelča]: 2019. – 134 s.

 

Červený kríž je organizácia, ktorá vznikla pred vyše 150 rokmi. Aj v obci Nová Kelča vznikla organizácia, v roku 1955. 46 rokov stála na jej čele Božena Mydlová. Práve ona stojí aj za vydaním publikácie, ktorá mapuje jej históriu, bohatú zbierku aktivít a podujatí a všeobecne svoju záslužnú prácu, ktorú táto inštitúcia vykonala v regióne. Nezabudla spomenúť ani darcov krvi, ktorí zachránili mnoho životov. Kniha obsahuje aj fotodokumentáciu spomínaných činností. V závere si čitatelia môžu prezrieť výber z materiálov, ktoré boli rozdané v rámci prednášok na schôdzach.

Obchodná akadémia Vranov nad Topľou

Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 1969-2019. 2019.

 

Pri príležitosti 50. výročia založenia Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou vznikla publikácia, ktorá obsahuje krátky pohľad do minulosti, približuje prítomnosť a naznačuje koncepciu práce do budúcnosti. Publikácia ponúka aj prehľad súčasných aj bývalých pedagogických a nepedagogických zamestnancov a absolventov v každom školskom roku. Niektorí absolventi sa podelili so svojimi myšlienkami, zážitkami a skúsenosťami.

Telovýchovná jednota Komárany: 70 rokov futbalu v Komáranoch

Ragančík, Bartolomej

70 rokov futbalu v Komáranoch 1948-2018.  Komárany: Obec Komárany, 2019. – 98 s.

ISBN 978-80-570-1171-2   

 

V roku 2018 oslávil futbalový klub Telovýchovnej jednoty Komárany 70. výročie. Táto publikácia približuje uplynulé roky činnosti klubu a vyzdvihuje medzníky rôznych etáp prežitých v ňom. Autor Bartolomej Ragančík čerpal informácie najmä z osobných rozhovorov dosiaľ žijúcich pamätníkov, ktorí vo futbale v danom období pôsobili, spomienok a fotografií, keďže dôveryhodných zdrojov bolo poskromne. Jednotlivé obdobia sú doplnené o výsledné tabuľky. Táto kniha predstavuje bohatý zdroj poznatkov pre všetkých milovníkov futbalu a obzvlášť toho v obci Komárany, ktorý spríjemnil nedeľné odpoludnia všetkým svojim fanúšikom.

Spoznávame okres Vranov nad Topľou “za rohom“

Spoznávame okres Vranov nad Topľou „za rohom“. – Vranov nad Topľou: Regionálna rozvojová agentúra Zemplín, 2019.

 

Publikácia vznikla ako súhrn článkov uverejňovaných vo Vranovských novinkách. Je odpoveďou na otázku, čo vlastne môže náš okres ponúknuť návštevníkom, ale aj čo poznajú a nepoznajú jeho obyvatelia. Predstavuje súbor stavebných kultúrnych pamiatok, múzeí, galérií a prírodných krás. Tento súbor je však neúplný, no bude sa rozširovať a dopĺňať s pomocou čitateľov na stránke www.sprievodcaokresvranov.sk. Myšlienka vydania publikácie vznikla ako príspevok k naplneniu ideí Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou.

Vitajte vo Vranove nad Topľou

Vitajte vo Vranove nad Topľou.  – Vranov nad Topľou: Mesto Vranov nad Topľou, 2019. –

ISBN 978-80-570-0959-7

 

Názov plne korešponduje s obsahom knihy. Naozaj chce privítať všetkých. Či už svojich dlhoročných občanov, nových obyvateľov ale aj turistov. Na každej strane ponúka fotografie najkrajších kútov mesta z rôznych uhlov pohľadu. Fotografie pochádzajú z fotoarchívu Mesta Vranov nad Topľou, Mestského domu kultúry, Ing. Martina Fazekaša, Mgr. Jozefa Kubu, Viery Kobielskej, Viktora Kobielskeho a Emila Miňa.

Regionálne publikácie vydané v roku 2018

 

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou priebežne počas roka 2018 získavala do regionálneho fondu dokumenty – knihy, noviny a časopisy, ktoré majú regionálnu pôsobnosť. Sú to tituly späté s regiónom Vranov nad Topľou či už tematicky, alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Ponúkame vám ich prehľad. V roku 2018 bolo získaných a zaregistrovaných do fondu 14 regionálnych knižničných dokumentov.

Benkovce v premenách času

 

Benkovce v premenách času: k 655. výročiu prvej písomnej zmienky o obci.

Benkovce : Obec Benkovce, 2018.

 

Benkovce vydali už v poradí druhú publikáciu o živote a rozvoji obce. Pri príležitosti 655. výročia existencie chcela obec zhrnúť predovšetkým nové skutočnosti, doteraz neznáme, ktoré sú rozdelené do kapitol o živej histórii, typických priezviskách Benkovčanov, architektúre, školstve, ľudovej kultúre, zvykoch a tradíciách, športe, starých aj nových záľubách obyvateľov, ale aj o výstavbe a rozvoji obce po roku 2008. Posledná kapitola je venovaná zaujímavostiam, ako napríklad Kostol sv. Imricha, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Benkovské BIM – BOM, Močarky, splav po Ondave, Prírodná záhrada, najkrajšia obec „s bilyma mostkami“ a príbeh Bači dumal daľej.

Dobrá nad Ondavou

 

FEČKOVIČOVÁ-LUKÁČOVÁ, Mária: Dobrá nad Ondavou: Spomienky a vízie.

Kvakovce: obec Kvakovce, 2018.

 

Aj keď už bolo napísaných množstvo kníh o Dobrej, vždy sa nájdu spomienky obyvateľov tejto zaniknutej obce, o ktorých ešte nikto nepočul. V prvej časti sa nachádzajú príbehy, zážitky a čiastočne aj život počas 2. svetovej vojny, ale aj to, čo sa robí pre dobré a trvalé meno obce teraz. Svojimi prácami do spomínanej časti prispeli Ján Baník, Anna Beluchová-Korodiová a samotná autorka Mária Fečkovičová-Lukáčová. V druhej časti predstavuje starosta obce Kvakovce Mgr. Radovan Kapraľ perspektívu dobrianskej časti priehrady Domaša a vízie a plány podľa samosprávy obce, kde dobrianska časť patrí.

Slovo v čase

 

GÁL, Jaroslav: Slovo v čase.

Vranov nad Topľou : Jaroslav Gál, [2018].

 

PaedDr. Jaroslav Gál je nadaným spisovateľom z okresu Vranov nad Topľou, ktorý nielen píše, ale svojím prednesom aj potešuje poslucháčov v rámci podujatia Ateliér duše v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Jeho druhá kniha je zbierkou vlastnej tvorby, ktorá je doplnená o fotografie umeleckých hodín amatérskeho výtvarníka Alexandra Orlíka.

Kniha o obci Nižný Kručov

 

HRIČÁK, Vladimír: Kniha o obci Nižný Kručov 1327-2018.

Nižný Kručov : Obecný úrad Nižný Kručov, 2018.

 

Kniha je voľným pokračovaním publikácie z roku 1997, ktorá zaujímavým spôsobom popisuje hlavne históriu obce. V tomto prípade však zostavovateľ chce zachytiť minulosť, súčasnosť a budúcnosť Nižného Kručova s presvedčením, že len tieto tri časové línie vo vzájomnej kontinuite vytvárajú celok. Najväčšia pozornosť je venovaná súčasnému spoločenskému životu v obci. Potrebné informácie pochádzajú od vtedajšej starostky obce a z obecnej kroniky. Fakty sú doplnené bohatým fotografickým materiálom. Kniha bola vydaná pri príležitosti 691. výročia prvej písomnej zmienky.

Ihnátove Hanušovce 2018

 

Ihnátove Hanušovce 2018: zborník 8. ročníka literárnej súťaže autorov. 

Hanušovce nad Topľou: MsKS mesta Hanušovce nad Topľou, 2018.

 

Ihnátove Hanušovce sú osobitou a zaujímavou literárnou súťažou, keďže v sebe spája nielen autorov všetkých vekových kategórií, ale aj práce rôznych literárnych aj neliterárnych žánrov. Výber tých najlepších prác 8. ročníka, ktoré hodnotila porota v zložení PaedDr. Eva Kollárová a PhDr. Peter Karpinský, PhD., obsahuje práve tento zborník. Práce sú rozdelené do kategórií publicistika, poézia ZŠ, SŠ a dospelí a próza ZŠ, SŠ a dospelí. Hlavná cena Jána Ihnáta bola udelená dielu destinácia (ne)známa Renáty Kuljovskej z Dunajova.

Vichodňarske rozpravočki

 

JENČO, Jožko: Vichodňarske rozpravočki.

Kladzany : Kľud na divadlo i film, 2018.

 

Zbierka 11 veselých a hravých rozprávok z pera Jožka Jenču z divadla KĽUD poteší určite každého detského, ale aj dospelého čitateľa. Sú napísané vo východoslovenskom dialekte. Pre menej znalých tohto dialektu autor ku knihe pripojil aj krátky slovník. Táto prvá časť obsahuje rozprávky: O dobrim obroj, O princeznoj Plačkoj, O princeznoj, co guľala zos očami, O starej mladej, O chobotňici zoz jarku až ribňiku, Zakazanu rozpravku, O šmelim zajacoj, O červenej chustočke Červenej Chustočki, O ďabľikoj, co mal križ (… s križami), Baran, baran, buc! (detektivka), Ta to čom?. Autorkou ilustrácií je Biľana Čurná Roman.

Vranov a okolie na starých pohľadniciach

KIZLING, Ján: Vranov a okolie na starých pohľadniciach.

[Snina] : Európska zberateľská spoločnosť, 2018.

 

Pohľadnica môže byť pre mnohých ľudí len obyčajný pozdrav napríklad z dovolenky, ale pohľadnice môžu mať aj hlbší význam, ako aj tie, ktoré sú zozbierané v tejto knihe. Ponúkajú presný obraz o tom, ako vyzeralo a ako žilo mesto v danom období. Svoje bohatstvo má aj rubová strana, ktorá často odkrýva zaujímavé či kuriózne informácie o dobe, ale aj o pocitoch pisateľa. Odrážajú aj národnostné zloženie obyvateľstva regiónu, keďže sú písané aj v maďarčine, nemčine a češtine. Autor Ján Kizling si plne uvedomoval túto skutočnosť a vydal takúto unikátnu prechádzku mestom a jeho okolím prostredníctvom historických klenotov – pohľadníc.

Vranov a okolie očami zberateľa

KIZLING, Ján: Vranov a okolie očami zberateľa.

[Snina] : Európska zberateľská spoločnosť, 2018.

 

Hlavnou úlohou publikácie je priblížiť širokej verejnosti historický význam zberateľských predmetov so vzťahom k okresu Vranov nad Topľou, ktoré by prispeli k poznávaniu našej minulosti. Každý zberateľský odbor je spracovaný samostatne s krátkou charakteristikou a stručným popisom vyobrazených predmetov, ktoré sa k autorovi dostali v origináloch a iba v jednom prípade ako kópia v elektronickej forme. Jednotlivé opísané odbory sú numizmatika, labológia, filuménia, filatelia, lotéria, peridromofília a vexikológia. Autor nezabudol ani na turistické známky a dokumenty.

Horný Zemplín (Medaily, plakety, reliéfne odznaky)

KIZLING, Ján: Horný Zemplín : medaily, plakety, reliéfne odznaky.

Humenné : Slovenská numizmatická spoločnosť, 2017

 

Hlavnou úlohou publikácie je popularizácia regionálnej numizmatiky medzi širokou verejnosťou. Konkrétne sa venuje okresom regiónu Horný Zemplín. Ide o okresy Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Snina, Stropkov a Vranov nad Topľou. Každý numizmatický exemplár má svoju fotografiu a popis, v rámci ktorého je opísaný averz, reverz, priemer, signatúra, materiál a pridaná potrebná poznámka. Pre lepšiu orientáciu v knihe a celkovo v danej téme autor ponúka aj krátky slovník použitých skratiek, ale aj vysvetlenie základných termínov a pojmov. Kniha bola vydaná pri príležitosti osláv 700. výročia od prvej písomnej zmienky miest Humenného a Sniny.

Vy ste soľ zeme

KUBAČKOVÁ, Zuzana: Vy ste soľ zeme : dejiny evanjelického a.v. cirkevného zboru Soľ: 500 rokov reformácie 1517-2017.

[Soľ] : Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Soľ, 2017.

 

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v obci Soli sa môže pochváliť bohatou históriou, ktorá je zhrnutá v tejto kronike, ktorú zostavila súčasná kaplánka Mgr. Zuzana Kubačková. Na takmer 500 stranách sú zozbierané fakty o farnosti, kostoloch, fare, evanjelických školách v Soli a Čaklove, kultúrnych pamiatkach, zvonoch, zborovom dome a oltárnom obraze. Venuje sa aj bežnému životu cirkevného zboru, ale aj podujatiu Zborové dni, hudobnej skupine Prázdny kríž, rodákom z cirkevného zboru v službe cirkvi, zborovým dozorcom a kňazom a kantorom v cirkevnom zbore.

Príbehy dávnych remeselníkov

Príbehy dávnych remeselníkov. Malá Domaša : Obec Malá Domaša, 2018.

Obec Malá Domaša v spolupráci s poľským partnerom Caritas Diecezji Rzeszowkiej – Ośrodek Wyposzynkowo – Rehabilitacyjny w Myczkowcach prezentuje prostredníctvom tejto publikácie výsledky projektu Tradície a remeslá ukryté v dreve – Poľsko-slovenská etnografická cesta. Popisuje remeslá ako košikárstvo, hrnčiarstvo, rezbárstvo, tkáčstvo, kováčstvo, čižmárstvo, garbiarstvo a roľníctvo doplnené o príbehy a ilustrácie spracované žiakmi základných škôl v Hencovciach, Nižnom Hrabovci, Sedliskách, Ondavských Matiašovciach, Slovenskej Kajni, Tovarnom, Žalobíne a členmi komunitného centra v Malej Domaši.

Šport Vranov nad Topľou

Šport Vranov nad Topľou. Vranov nad Topľou : Mesto Vranov nad Topľou, 2018.

Šport v meste Vranov nad Topľou má svoje nezastupiteľné miesto, čo potvrdzuje aj táto kniha. Jeho reprezentanti zožali úspechy na celoslovenskej aj medzinárodnej úrovni. Mesto má svojich zástupcov vo futbale, volejbale, stolnom tenise, boxe, atletike, džude, karate, hokeji, hádzanej, hokejbale, tenise, šachu, kulturistike, turistike, kynológii, športovom rybolove, psích záprahoch, jazdectve, krasokorčuľovaní, tanečnom športe, pretláčaní rúk, biliarde, airsofte, otužovaní, automobilových pretekoch, splavovaní, street workoute a nordic walkingu. Športovci môžu  využiť množstvo športovo-oddychových areálov na území mesta a predviesť sa na mnohých podujatiach pod záštitou mesta.

Poľovníctvo v regióne Vranov nad Topľou

SZANYI, Jozef: Poľovníctvo v regióne Vranov nad Topľou.  Vranov nad Topľou : Okresná organizácia SPZ Vranov nad Topľou, 2017.

 

Históriu poľovníctva v regióne opísali už dve monografie, a to v rokoch 1998 a 2002. Tie však boli vydané len pre vnútornú potrebu a nie sú veľmi známe. Preto opäť vznikla potreba vyplniť ďalšiu časovú medzeru a priniesť nové fakty v rámci poľovníctva v okrese. Kniha je spojením dejinných udalostí s prezentáciou všetkých poľovníckych činností a tiež aj katalógu trofejí. Najlepšie trofeje zveri v katalógu sú aj fotograficky prezentované. Autor MVDr. Jozef Szanyi zozbieral všetky dostupné údaje a materiály, ale aj osobné poznatky zo svojho bohatého života spätého s prírodou a poľovníctvom.

60. výročie Základnej školy Soľ

60. výročie Základnej školy Soľ. Soľ : Základná škola Soľ, 2018.

 

Školský rok 2017/2018 bol pre Základnú školu Soľ už šesťdesiatym. Vychovala a vyformovala mnoho svojich žiakov, z ktorých sa niektorí podelili o svoje spomienky a zážitky, ale aj o to, kde sú dnes. Určite aj oni privítali takéto zhrnutie bohatej histórie školy, súčasného stavu a autentických fotografií. Súčasnosť je prezentovaná cez predstavenie zamestnancov, profilu školy, školského klubu detí, projektov a charitatívnych akcií. Každý úspešný reprezentant sa môže nájsť v prehľade úspechov školy.

Instagram