„Recept“ na úspešný vzťah

„Recept“ na úspešný vzťah

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci Národného týždňa manželstva 8. februára 2021 uskutočnila online besedu so psychologičkou Mgr. Martou Jonášovou na tému „Recept“ na úspešný vzťah.  Vďaka pani profesorke Mgr. Anne Kovaľovej z Gymnázia Cyrila Daxnera mohli študenti 3. ročníka voľne diskutovať o tom, čo je rešpektovanie partnera, o budovaní vzťahu a o dôvere ako základe komunikácie v partnerstve. Cieľom zapojenia sa do Národného týždňa manželstva je propagovať a podporovať manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. Tento ročník NTM 2021 je v znamení témy Bezpečne v manželstve. Vďaka stretnutiu so psychologičkou mali študenti možnosť pochopiť, ako zachrániť partnerstvo a aké sú jeho hodnoty. Hornozemplínska knižnica počas celého týždňa prinesie pre svojich čitateľov a priateľov rôzne zaujímavé aktivity zamerané práve na dôležitosť manželstva v spoločnosti.