Regionálne osobnosti

O regionálnych osobnostiach sa dozviete priamo v Hornozeplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou, kde je sprístupnený materiál.