Regionálne publikácie vydané v roku 2019

 

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou priebežne počas roka získava do regionálneho fondu dokumenty – knihy, noviny a časopisy, ktoré majú regionálnu pôsobnosť. V minulom roku bolo získaných a zaregistrovaných do fondu 11 regionálnych knižničných dokumentov. Sú to tituly späté s regiónom Vranov nad Topľou či už tematicky, alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Ponúkame ich prehľad. Poradie je uvedené abecedne podľa priezviska autora alebo názvu dokumentu.

 

50 rokov štátnej správy v okrese Vranov nad Topľou.

Vranov nad Topľou: Printon, 2019.

BOSÁK, Róbert. (Ne)mysli – spoj srdce a hlavu, 2019.

FEČKOVIČOVÁ, Mária. Dobranský bubeník. Kvakovce, 2019.

Folklór v okrese Vranov nad Topľou. Vranov nad Topľou: Printon, 2019.

JENČO, Jožko. Vichodňarske rozpravočki 2 na 3. Kladzany: Kľud na divadlo i film, 2019.

Motivation by innovation – staré veci novým spôsobom. Vranov nad Topľou: Cirkevná spojená škola, 2019.

MYDLOVÁ, Božena. Miestny spolok Červeného kríža Nová Kelča 1955 – 2018. 2019.

Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 1969-2019. 2019.

RAGANČÍK, Bartolomej. 70 rokov futbalu v Komáranoch 1948-2018.

Komárany: Obec Komárany, 2019.

Spoznávame okres Vranov nad Topľou „za rohom“. Vranov nad Topľou: Printon, 2019.

Vitajte vo Vranove nad Topľou. Vranov nad Topľou: Mesto Vranov nad Topľou, 2019.