Rocková poézia na cestách 2024

 Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 uskutočnila podujatie s názvom Rocková poézia na cestách 2024 s Martinom Sarvašom počas osláv Týždňa slovenských knižníc vo štvrtok 7. marca 2024 o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).

Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Martin Sarvaš na slovenskej hudobnej scéne nie je známy len ako textár. Ako manažér pracoval pre rockovú kapelu Tublatanka, Isabelle či Hex. Zakladal Radu Slovenskej hudobnej asociácie, v ktorej bol v rokoch 1990-1995 predsedom. Ako výkonný tajomník a neskôr aj predseda, pôsobil vo Zväze autorov a interpretov populárnej hudby. V roku 1995 založil umeleckú agentúru, ktorá sa neskôr transformovala na vydavateľstvo Martin Sarvaš Productions/MSP Records. V Slovenskej televízii (STV) moderoval reláciu Boom, ktorú aj autorsky pripravoval. V rokoch 2008 – 2013 bol riaditeľom Slovenského inštitútu v Berlíne. Všetky jeho doteraz vytvorené texty vyšli v knižnej podobe pod názvom „Zatiaľ všetko“. Textársky sa podpísal pod hity Tublatanky ako Šlabikár, Vo veľkej škole dní, Skúsime to cez vesmír, Dnes, Láska drž ma nad hladinou, Pravda víťazí či Loď do neznáma. Pútavou a zaujímavou formou nás previedol Rockovou poéziou a tvorbou textov piesní. Literárno-hudobný workshop spríjemnili ukážky piesní od rôznych slovenských interpretov. Ďakujeme p. Sarvašovi za jeho návštevu a dokonalé spestrenie TSK, taktiež aj študentom a pedagógom Gymnázia Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou za ich príjemné dotvorenie atmosféry a zapájania sa do literárnej tematiky.

Multifunkčné centrum 4.0 získalo grant z Nórska v sume 594 519 €. Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.