Rok 2021 patrí Alexandrovi Dubčekovi

Tento rok si pripomíname 100. výročie narodenia Alexandra Dubčeka. Narodil sa v roku 1921 v Uhrovci, v rovnakom dome ako Ľudovít Štúr. Časť svojho života prežil v Sovietskom zväze. Spolu so svojim bratom Júliusom sa v roku 1944 zúčastnil Slovenského národného povstania. V roku 1968 sa Alexander Dubček stal prvým tajomníkom ÚV KSČ. Bol predstaviteľom „socializmu s ľudskou tvárou“. Bol ústrednou osobnosťou Pražskej jari. Alexander Dubček bol predstaviteľom obrodného procesu v ČSSR a čestným členom Matice slovenskej. Rok 2021 je Rokom Alexandra Dubčeka.