RomLIT – Apekty rómskeho jazyka

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 pozýva na Rómsky literárny festival RomLIT, ktorý sa uskutoční v dňoch od 21. – 23. júna 2022 v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.
21. júna 2022 o 10.00 hod. sa odštartovala odborná časť Rómskeho literárneho festivalu RomLIT v Hornozemplínskej knižnici s besedou na tému Aspekty rómskeho jazyka s Mgr. Lenkou Goroľovou. Lenka Goroľová je vysokoškolský pedagóg na Ústave rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove, venuje sa štúdiu rómskeho jazyka a práca je zároveň jej hobby.
Málokto vie, že gramatika rómskeho jazyka má mužský aj ženský rod, jednotné i množné číslo, osem pádov a jeden nepriamy pád. Tvoria sa pomocou koncoviek. Má 11 slovných druhov, podstatné i prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky, predložky, spojky, častice, citoslovcia. Špecifické sú spoluhlásky: kh, ph, th, čh, ktoré sa vyslovujú s jemným prídychom. Bez neho menia spoluhlásky význam slova veľmi významne. Napríklad, „khoro“ znamená džbán, ale „koro“ (bez prídychu) znamená slepý. V rómskom jazyku nie je ypsilon. Mäkké spoluhlásky (ď, ť, ň, ľ,) sa celkom bežne, na rozdiel od slovenčiny alebo češtiny píšu s mäkčeňom. Ako napríklad „romaňi čhib“, čo v preklade znamená rómsky jazyk. Asi každý, kto má v obľube clivé či naopak ohnivé rómske pesničky vie, že sú plné nádherných slovných spojení. Jedným z najznámejších je: „čumidav tro jiloro“ – bozkám Tvoje srdiečko.
Zaujímavé informácie ohľadom rómskeho jazyka sa dnes dozvedeli žiaci zo Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou a Strednej odbornej školy Alexandra Dubčeka vo Vranove nad Topľou. Študenti získali nové vedomosti o rómskom jazyku, ale aj nové poznatky o živote pedagóga na vysokej škole.
Chceme sa aj touto cestou poďakovať Mgr. Lenke Goroľovej, SOŠ A. Dubčeka a SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou za prijatie pozvania a za hodnotné slová, podnety.
Pevne veríme, že prednáška bola veľkým prínosom pre študentov a vlastné svedectvá dopomôžu mnohým ľuďom k lepšiemu životu.
Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.
If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.