RomLIT – Dôležitý je rovnaký prístup ku všetkým

Včera (23.6.2022) sme v rámci Rómskeho literárneho festivalu RomLIT, ktorý pripravila Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0. privítali v knižnici Zuzanu Kotlárovú z Rómskeho centra Ternipen.