RomLIT III. 2024 – 1. deň

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila podujatie Rómsky literárny festival, ktoré organizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie likvidácie a inklúzie Rómov).
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 ( Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov ).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov.

V utorok 23. apríla 2024 od 10.00 h sme v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou privítali spisovateľku Danuša Dragulová-Faktorová. Úspešná spisovateľka a riaditeľka Vydavateľstva DAXE nás voviedla do sveta literatúry a tvorby kníh a časopisov. Z jej pera vyšli knihy ako Princezná z paneláka, Útok z pomaranča, Príhody uja Hrmotku a mnohé ďalšie. Žiaci zo ZŠ Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou a Základná škola Bernolákova ulica 1061, Vranov nad Topľou odišli s náručou plnou časopisov Maxík, Zvonček a Enviráčik.

Multifunkčné centrum 4.0 získalo grant z Nórska v sume 594 519 €. Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou.
Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.