Rozprávka a príbeh v edukácii materskej školy

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pripravila 20. novembra 2023 odborný seminár pre pedagógov materských škôl na tému Rozprávka a príbeh v edukácii materskej školy. Rozprávky a príbehy majú v živote človeka a zvlášť detí výnimočné miesto. Zaujímavými aktivitami a ukážkami lektori EDUSTEPS ponúkli návod ako kreatívne a hravo pracovať so žiakom v materskej škole. Veríme, že všetky ukážky a interaktívne metódy boli prínosom a inšpiráciou pre pedagógov.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v rámci projektu Vranovské knihodni.