Šaliansky Maťko

Mesiac január sa v Hornozemplínskej knižnici spája s povesťami a s prednesom. 

„Bola raz jedna malebná krajina – Slovensko sa zvala. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala. Do tohto mestečka detičky sa schádzať začali, aby si rozprávali, čo dobré je a čo zlé, koľko hrdinov poznajú, ako princov, chudobných synčekov, hlupáčikov, popolvárov a sedemhlavých drakov prekonávať majú. Stále vedia na pamäti mať, ako sa majú k rodičom, súrodencom, priateľom, zvieratkám a veciam okolo v pravú chvíľu správne zachovať, na dospelých sa hrať…“

Prvý kvíz: Je o Šalianskom Maťkovi, ktorý sme pre Vás spracovali vo forme prezentácie a TU si môžete overiť svoje vedomosti.

Druhý kvíz: Je všeobecný o povestiach, ktoré sa spájajú so Slovenskom. Preveriť si tieto vedomosti môžete TU.

 

Výber povestí vhodných na prednes

Loading