Šaliansky Maťko J. C. Hronského 2023

„Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko,
Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto,
že som sa narodil v Šali.
Súťaž v prednese slovenskej povesti nazvali podľa mňa
ŠALIANSKY MAŤKO J. C. Hronského.“

 

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás pozýva na regionálne kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Súťaž sa uskutoční 26. januára 2023 o 9,00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Podujatie sa realizuje v rámci pojektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov) z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Viac informácií sa dozviete v priložených propozíciach.

Prosíme o zaslanie návratky.