Šaliansky Maťko J. C. Hronského

Miestny odbor Matice slovenskej v Šali ako hlavný organizátor súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J.C. Hronského presúva 28. ročník na jún 2021 kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii.

Z uvedeného dôvodu aj Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou presúva
termín okresného kola súťaže. O novom termíne Vás budeme informovať.

Viacerí z Vás nám už stihli poslať nahrávky s prednesmi Vašich
šikovných detí, preto sme sa rozhodli, že ich úsilie oceníme a uskutočníme online Prehliadku prednesov regionálnych povestí. Porota vyberie
najlepšie prednesy. Mená žiakov, ktorí uspeli, zverejníme na našej internetovej stránke a na FB.

 

 

28. ročník súťaže v prednese slovenských povestí Šalianskeho Maťka sa bude konať v spolupráci s Vami, milí rodičia a pedagógovia, a preto sa obraciame na Vás, aby ste vytvorili deťom priestor na rozvoj ich tvorivých schopností a pomohli im nadväzovať kontakty a blízke vzťahy s tvorbou J. C. Hronského.

Hlavným organizátorom súťaže je Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, Oblastné pracovisko Matice slovenskej vo Vranove nad Topľou a Mesto Vranov nad Topľou.

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

Súťaže v prednese slovenskej povesti od ľubovoľného autora sa môžu zúčastniť žiaci 2. – 7. ročníka ZŠ, ako aj žiaci reálnych gymnázií (tried príma, sekunda)

v troch kategóriách:

  1. kategória žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ
  2. kategória žiaci 4. – 5. ročníka ZŠ
  3. kategória žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ

Každý žiak súťaží s jednou slovenskou povesťou v rozsahu najviac 6 minút.