Sme v najväčšom súbornom katalógu na Slovensku

Milí čitatelia,

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou je súčasťou súborného katalógu InfoGate, najväčšieho súborného katalógu na Slovensku. Celkový počet participujúcich knižníc na platforme InfoGate a Biblib je ku dnešnému dňu 119. Používatelia môžu prehľadávať 1,8 milióna záznamov, a to v atraktívnom prostredí obálok kníh, anotácií, video a audio ukážok alebo hodnotení a komentárov. Okrem funkcie súborného katalógu si môžu vaši používatelia budovať vlastnú knižnicu – MYlib (jednoduché prostredie čitateľského denníka s možnosťou evidencie domácej knižnice, a to vrátane evidovania výpožičiek) a predávať a ponúkať knihy prostredníctvom BAzára. Nemenej zaujímavé je aj prostredie Biblib – knižničného systému pre malé knižnice, ktoré ponúkame aj vo verzii zadarmo a z vášho kraja už máme niekoľko zapojených obecných a školských knižníc.