Správne informácie sú základ

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0  pozýva na podujatie Správne informácie sú základ, ktorý sa uskutoční 08. marca 2023 o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Podujatie Správne informácie sú základ 08. marca 2023 o 10.00 hod. sa uskutočnia počas jarných prázdnin, na ktoré pozývame všetky deti. Lektorom podujatia bude Mgr. Jozef Tušim, ktorý priblíži problematiku dnešných dní – ako správne vyberať informácie. Spolu s vytvorením ilustrácií prídeme na koreň modernej doby, ktorá so sebou prináša moderné riešenia – znalosť v informáciách a ich správny výber. Zastavme šikanu tým, že budeme vedieť správne vyberať správne informácie.

Pozývame Vás na interaktívny workshop seminára STOP šikanovaniu na tému Správne informácie sú základ. Semináre sú zamerané na prevenciu šikanovania detí a mladých ľudí v škole, na priame a nepriame formy šikanovania, na prejavy agresívneho správania na fyzickej, psychickej a verbálnej báze, taktiež na aktivity na zlepšenie psychosociálnej klímy v prostredí školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading