Šťastné a veselé Vianoce!

Dnes prišla tichá noc, ktorá má zvláštnu moc. Prajeme Vám veľa lásky, šťastia, zdravia, a nech sa Vám splnia najtajnejšie priania. K Vianociam Vám chceme priať, nech je vždy nablízku ten, kto Vás má rád. Nech stačí mu pohľad do Vašich očí, aby vedel, aké želanie sa Vám v hlave točí. Nech nikdy nespoznáte bôľ ani klam a o Vianociach nech nie je nikdy nikto sám. Anjel pokoja nech medzi Vami prebýva a láska Krista Pána nech u Vás spočíva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading