Stretnutie s deťmi zo Spojenej školy na Budovateľskej ulici

Dňa 4. marca 2022 nás v rámci TSK navštívili na Oddelení špeciálnych služieb žiaci Spojenej školy na Budovateľskej ulici. Ľahkou formou hry a aktívneho zapojenia žiakov do podujatia sme si zahrali rozprávku O jabĺčku. Rozprávkovým súkenkom, čo je rozprávka hraná na deke s textilnými figúrkami, podľa rozprávkovej predlohy, sme deti voviedli do sveta fantázie a priateľstva.

 

 

Loading