Stretnutie s regionálnym autorom Michalom Lakatošom

Dňa 28. 9. 2023 sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou uskutočnila beseda s regionálnym autorom Michalom Lakatošom, ktorý prezentoval svoju novú knihu Osudy zvonov 2.

Michal Lakatoš nemusel po svoj vzťah ku kostolným zvonom chodiť ďaleko. Našiel ho doma, v rodine. Jeho pradedo Ján Lakatoš zakúpil v roku 1882 zvon do chrámu v jeho rodnej obci. Uvedené na ňom bolo „Na Božskú slávu a duchovné povzbudenie“. Autor nám predstavil  výsledky svojho bádania v oblasti zvonov zo zaniknutých obcí pre výstavbu vodného diela Domaša. Pútavou a zaujímavou formou nás vtiahol do dejín zvonov a obcí, ktoré boli vysídlené pre výstavbu vodného diela Domaša.

Za hudobné doprevádzanie počas besedy ďakujeme deťom z DFS Cifroško