Stretnutie s včelárom Jánom Babenským

Stretnutie s včelárom Jánom Babenským
8. novembra 2022 kniznica

V rámci Medových dní, pripravilo Oddelenie špeciálnych služieb stretnutie s pánom včelárom Jánom Babenským z Hlinného. Žiakom ZŠ Lúčna, spolu s pani učiteľkou Mgr. Janou Budaiovou, pútavou prednáškou s názornými pomôckami priblížil život včiel v úli a ich dôležitosť pre náš život.

 

 

 

 

 

Instagram