Študenti Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi v knižnici

Študenti Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi v knižnici
23. júna 2021 kniznica

Návštevy : 531 

Posledné školské dni študenti Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi využili na vzdelávanie a absolvovali prednášku v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou na tému Bibliograficko-informačná výchova. Veríme, že získané vedomosti im budú nápomocné nielen v štúdiu, ale aj v praxi.

 

 

 

Instagram