Súťaž k Svetovému dňu knihy

?V roku 1995 UNESCO vyhlásilo 23. apríl za Svetový deň kníh a autorských práv.?
Hlavnou ideou tohto dňa je pripomenúť verejnosti dôležitosť čítania a knihy ako nástrojov vzdelávania a zároveň vyjadriť uznanie knihovníckej a vydavateľskej oblasti, ale tiež upozorniť na problematiku právnej ochrany tvorcov literárnych diel.
Mnohé knihy sa nám nezmazateľne vryjú do srdca a sprevádzajú nás životom. Často sú to aj knihy, ktoré prečítame v detstve.
??Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli vyhlásiť súťaž. Do komentára pod príspevkom na Facebooku nám pridajte fotku s knižkou, ktorá je Vášmu srdcu najbližšia.??

 

 

 

Loading