Svetový deň poézie 2024

Ja sladké túžby, túžby po kráse
spievam peknotou nadšený
a v tomto duše mojej ohlase
svet môj je celý zavrený…
Určite ste všetci spoznali úryvok z najdlhšej ľúbostnej básne na svete – Marína. Má 2900 veršov a Sládkovič ju napísal v zime v roku 1844.
Nie je náhoda, že práve dnes Vám pripomíname toto krásne dielo. Dnešok je Svetovým dňom poézie. Tento deň je príležitosťou uctiť si básnikov, oživiť ústne tradície prednesov poézie, podporiť čítanie, písanie a vyučovanie poézie, či jej vyzdvihnutie v médiách.