Sviatok sv. Cyrila a Metoda

Sviatok sv. Cyrila a Metoda
5. júla 2022 kniznica
Dnes si pripomíname sviatok sv. Cyrila a Metoda, ktorí zostavili slovanské písmo hlaholiku a preložili do staroslovienčiny liturgické a biblické texty. Svätí Cyril a Metod boli tiež vyhlásení za spolupatrónov Európy.

 

 

 

 

 

Instagram