Taký obyčajný život…- uvedenie knihy do života

Knižnú novinku Taký obyčajný život… 31. mája 2022 slávnostne uviedla do života regionálna autorka Oľga Balážová-Dudášová v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Autorku poznáme ako dlhoročnú recitátorku, ktorá svojimi príhovormi a básňami spríjemnila priebeh stretnutia. Kniha bola uvedená do života lupeňmi ruží, ktoré sú symbolom lásky a spomienok prepojených s knižnou novinkou.