Teória literatúry pre maturantov s prof. PhDr. Mariánom Andričíkom, PhD.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci Týždňa slovenských knižníc 2. marca 2021 uskutočnila online besedu pre študentov Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou s názvom Teória literatúry pre maturantov s literárnym vedcom, spisovateľom a vysokoškolským pedagógom prof. PhDr. Mariánom Andričíkom, PhD. Študenti  počas besedy nadobudli nové poznatky z teórie literatúry, z generácie Beatnikov a naučili sa ako správne interpretovať básnický text. Mali tak jedinečnú príležitosť dozvedieť sa pikošky o knižných novinkách, ktoré onedlho spisovateľ vydá. Veríme, že diskusia so spisovateľom bola pre študentov obohacujúcim literárnym zážitkom.