Trénujme pamäť spoločne

Ľudská pamäť sa viaže na rôzne oblasti v mozgu a dá sa vysvetliť ako vytváranie reťazcov pamäťových stôp – prepojení neurónov. Najrýchlejšie pracuje zmyslová pamäť, ktorá reaguje na podnety z okolia a okamžite ich vyhodnocuje. Jej činnosť si často ani nevšimneme, a preto sa označuje ako podvedomá pamäť. Niekto reaguje viac na obrázky, niekto na zvuky a niekto na hmatové podnety.

Podstatné informácie putujú ďalej do krátkodobej – pracovnej pamäte, kde sa dočasne ukladajú. Keď už pre nás stratia význam alebo sa nesústredíme, úplne na ne zabudneme. Rozsah krátkodobej pamäte je obmedzený, pri jednom vneme si zapamätáme sedem, presnejšie sedem až deväť údajov (slov, čísiel).

Posledná v poradí je dlhodobá pamäť, z hľadiska vzdelávania najpodstatnejšia. Jej kapacita je taká veľká, že ju človek za svoj život nestihne naplniť. Ak si na niečo nedokážeme spomenúť, neznamená to, že to už v našej pamäti nie je, jednoducho to len nevieme vyhľadať. Aby sme našli, čo potrebujeme, mozog ukladá súvisiace veci spolu. Pamätáme si buď kroky či udalosti zoradené za sebou, alebo fakty či pojmy spojené podľa významu.

Poďte trénovať spolu s nami spoločne každý utorok o 13.00 hod.

Skúste si cvičenia, ktoré sme vypracovávali aj my:

Trénujme spoločne

 

Nezabudli ste?