Tretia adventná nedeľa

Dnes slávime tretiu adventnú nedeľu, ktorá sa nazýva aj nedeľa radosti. Zároveň si v utorok 13. decembra pripomíname sviatok sv. Lucie, ktorá sa narodila okolo r. 286 v Syrakúzach na Sicílii. Už ako dieťa sa zasvätila Kristovi, ale o tomto sľube nik nevedel.
Jej matka ju podľa vtedajších zvykov chcela ako mladú vydať. Keď už nemohla odkladať sobáš, zasiahol Boh. Jej matka Eutychia ochorela. Lucia ju prehovorila, aby putovali ku hrobu sv. Agáty. Tam sa matka uzdravila. Eutychia sa potom nezdráhala splniť Luciino želanie. Urazený ženích však udal Luciu ako kresťanku. Miestodržiteľ cisára Diokleciána ju chcel zlomiť, preto ju dal mučiť. Keď to nepomohlo, chcel ju zneuctiť v nevestinci. Keď mu ani tento pokus nevyšiel, rozhodol sa, že ju bude mučiť ďalej. Dal ju poliať vriacim olejom a nakoniec popraviť mečom okolo roku 307. Táto svätica patrí medzi najznámejšie a najuctievanejšie svätice.

Jej život je historicky doložený množstvom nezvratných archeologických vykopávok. Jej hrob sa nachádza v katakombách sv. Lucie v Syrakúzach. Jedna legenda hovorí, že Lucia mala veľmi pekné oči. Vládca poslal vojakov, aby ich Lucii násilím vylúpili. Ale ona znova videla. Zobrazuje sa s prebodnutým hrdlom, s palmovou ratolesťou a s očami ležiacimi na miske. Je patrónkou chudobných kajúcich, chorých detí, slepých, a pomocnicou pri očných chorobách.

S týmto dňom sa spája aj množstvo ľudových zvykov. Ako napríklad Luciový stolček, liatie olova alebo Cesnak, vyjdi z kravy.

Takisto sme si pre Vás pripravili puzzle s touto tematikou.