Tvorivý workshop s Lenkou Pribulovou

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 uskutočnila podujatia s názvom Teens Day počas jarných prázdnin od pondelka 26. februára do piatka 1. marca 2024 o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

V stredu 28. februára 2024 o 10.00 h sme pokračovali s Teens day počas jarných prázdnin. S ilustrátorkou a výtvarníčkou Lenkou Pribulovou sme si vytvorili obrázky do zvieracieho rodokmeňu. Rodostrom skrášlili obrázky myšiek, zajacov a líštičiek, ktoré vznikli pod rukami šikovných budúcich umelcov.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov). Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.