Týždeň netradičného vzdelávania

Včera 15.11.2022 sme privítali žiakov zo Základná škola Bernolákova ulica 1061, Vranov nad Topľou, ktorý v rámci Týždňa netradičného vzdelávania navštívili Hornozemplínsku knižnicu. Na oddelení pre dospelých sa dozvedeli množstvo informácií o knihách a knižnici a na oddelení pre deti a mládež sa venovali ekológii.