Včelí workshop so včelárom Jánom Babenským

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila workshop Včely s Jánom Babenským, ktorý organizuje v rámci projektu LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  (Miestny rozvoj, odstraňovanie likvidácie a inklúzie Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  ( Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov ).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov.

Včela medonosná má veľmi dôležité postavenie v kolobehu prírodného života. Je najpočetnejším a najdôležitejším opeľovačom kultúrnych aj divo rastúcich rastlín. Bez nej by v Európe behom krátkej doby vyhynulo pravdepodobne až 20 tisíc rastlinných druhov. O tom, že to je naozaj tak, nás presvedčil včelár Ján Babenský, ktorý deťom danú problematiku priblížil. Harmonikou počas celej besedy nás sprevádzal Paľko Kaľuha. V úvode besedy sme odmenili výhercov súťaže Včelie čítanie. Počas celého leta deti čítali vybrané knihy a následne vyplnili kvízy k týmto knihám. My sme vyžrebovali 5 výhercov: Miriam Urigová, Anna Haňová, Ester Miltáková, Miriam Harculová a Veronika Tiritová.